درمان دندان با استفاده از لیزر و تجهیزات دیجیتالی

بر طبق گفته های دندانپزشک ابتدا پوسیدگی دندان با کمک نرم افزار تشخیص پوسیدگی مشخص می شود. در نظر داشته باشید در صورت نیاز به بی حسی، با کمک سیستم دیجیتال تزریق بی حسی انجام می شود. مزیت این سیستم کنترل مداوم زمان و سرعت تزریق و میزان ماده بی حسی است و شخص کمترین درد و ناراحتی را حین تزریق بی حسی احساس خواهد نمود. با کمک دستگاه تشخیص رنگ دیجیتالی رنگ قسمت های مختلف دندان تعیین می گردد و ترمیم همرنگ بقیه دندان ها انجام می شود تا زیبایی نیز در کنار کیفیت تآمین می گردد. در این روش از لیزر استفاده می شود.

درمان دندان با استفاده از لیزر و تجهیزات دیجیتالی

دندانپزشک می گوید بافت پوسیده به کمک لیزر کاملاً حذف شده و شکل حفره دندان با سیستم تراش میکروموتور طراحی و آماده می گردد و ترمیم همرنگ بقیه دندان ها انجام می شود تا زیبایی نیز در کنار کیفیت تاًمین گردد. بافت پوسیده به کمک لیزر کاملاً حذف شده و شکل حفره دندان با سیستم تراش میکروموتور طراحی و آماده می گردد. در این مرحله وجود پوسیدگی توسط دستگاه تشخیص پوسیدگی نوری کنترل می شود. بافت پوسیده هنگام تابش نور این دستگاه (طول موج مخصوص) قرمز شده و قابل تشخیص می گردد. بعد از اطمینان خاطر از حذف تمامی بافت های پوسیده و آسیب دیده مرحله تصویربرداری و تکمیل قسمت صدمه دیده دندان آغاز می شود. با کمک دستگاه CEREC، تصویربرداری و طراحی دندان با دقتی در حد 25 میکرون انجام شده و خطاهای انسان و مواد قالب گیری و لابراتور کاملاً حذف می شود سپس دندان طراحی شده (CAD) در ماشین CNC تراشیده می شود (CAM) و بعد از چند دقیقه دندان آماده نصب است.

منبع: مجله پیام سلامتی 

مطالب مرتبط:

چگونه از پوسیدگی دندان جلوگیری کنیم؟

مراقبت از دندان کودک توسط دندانپزشک اطفال

بهداشت دهان و دندان کودکان

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال