درمان دندان های تیره شده کودکان

علت تیره شدن دندان های کودکان چه می باشد؟!

از جمله بحث انگیزترین مشکلی که دندانپزشک ترمیمی با لیزر هم با آن ها زیاد مواجه می شوند، تغییر رنگ دندان های شیری کودکان می باشد. در مطلب قبلی از تغییر رنگ تاج دندان و مراجعه آن ها نزد دندانپزشک ترمیمی با لیزر را گفتیم. تیره شدن رنگ دندان های شیری بعد از مشکل تروما از بحث برانگیزترین مشکل می باشند و بر حسب مفهوم تغییر در رنگ دندان است.

واژه تیره به تنوعی از رنگ ها از جمله سیاه، خاکستری، قهوه ای و ته رنگ های حد واسط بر می گردد. وقتی که پالپ نکروز می شود یا زمانی که خونریزی پالپی رخ می دهد، سلول های خونی قرمز تجزیه شده و هموگلوبین آزاد می کنند. هموگلوبین و مشتقات آن نظیر مولکول های هماتیسن، که حاوی یون های آهن هستند به توبول های عاجی نفوذ کرده سبب یاجاد رنگ تیره دندان می شوند. اگر پالپ زنده بماند و پیگمان ها را از بین ببرد، تغییر رنگ تیره ممکن است با ترمیم متعاقب رنگ اولیه محو شود. اگر پالپ حیات خود را از دست بدهد و نتواند مولکول های حاوی آهن را حذف کند، دندان ممکن است تغییر رنگ یافته باقی بماند.

درمان دندان های تیره شده کودکان

اگر انسیزورهای شیری با تغییر رنگ تیره، نشانه های اضافی نظیر تورم، فیستول و یا نقص رادیولوسنسی پری اپیکال را نشان دادند ، تشخیص نکروز پالپ آسان می شود. در مورد زمانی که تغییر رنگ تیره تاج، تنها علامت آسیب به دندان است، اختلاف نظر وجود دارد. نشان داده شده که بیش از 70% انسیزورهای شیری با تغییر رنگ تیره درمان نشده بدون هیچ گونه شواهد پاتولوژی رادیوگرافی یا پاتولوژی باقی می ماند.

علاوه بر این انسیزورهای شیری بدون علامت با تغییر رنگ تیره پایدار تاج به دنبال آسیب، حاوی پالپ کاملا نکروز یا به طور ناقص نکروز هستند. هنوز روشن نشده است که چرا برخی از دندان ها، ته رنگ های متفاوتی از تغییر رنگ تیره را کسب می کنند. تحقیقی که برای نشان دادن ارتباط بین رنگ های مختلف و وضعیت پالپ انجام شد یا با شکست مواجه شد. یک مطالعه اثر درمان کانال ریشه را فقط با پیگیری در دندان های انسیزور شیری با تغییر رنگ تیره بدون علامت مقایسه کرد و نشان داد که هیچ تفاوتی در سرنوشت انسیزورهای شیری و الگوی رویشی و ظاهر دندان دائمی جانشین وجود ندارد.

بنابراین مهم است که بدانیم به طور عمده در دندان های شیری یک کودک سالم، تغییر رنگ به تنهایی، مشخص کننده نیاز برای درمان پالپ یا خارج کردن دندان نیست.

مطالب مرتبط :

درمان شکستگی های ریشه دندان توسط دندانپزشک ترمیمی

در صورت شکستگی تاج چه کاری باید انجام داد؟

روش ناحیه ای در دندانپزشکی بدون درد

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال