درمان زخم های آفتی و ضایعات هرپس با استفاده از لیزر

یکی از آسان ترین و مناسب ترین کاربردهای لیزر در درمان زخم های آفتی مجزا یا استوماتیت آفتی راجعه است. درمان با استفاده از تابش لیزر با توان پایین روی ضایعه انجام می گیرد. لیزر دیود با موج مداوم 4/0 وات، Nd:YAG با توان ژول 50 میلی ژول و تناوب 20 هرتز، و اربیوم 40-30 میلی ژول و حداقل تناوب با فواصل زمانی 30-15 ثانیه و بدون بی حسی موضعی به کار می روند. این کار را می توان 3 تا 4 بار تکرار نمود تا آن که ناراحتی بیمار کاهش یابد.

درمان زخم های آفتی و ضایعات هرپس با استفاده از لیزر

در پایان درمان، بافت به نظر خشک تر می آید اما تغییر زیادی در رنگ آن مشاهده نخواهد شد. کاربرد عینک های محافظ، ماسک و ساکشن پر قدرت برای جلوگیری از آلودگی با ذرات تبخیر شده ای که ممکن است عفونی باشند ضروری است در اکثر موارد، یک جلسه درمان و هماهنگی با پزشک اطفال باعث تراش کل ضایعه و حل فوری مشکل بیمار می شود. در هرپس لب، کاربرد لیزر در زمان آغاز نشانه ها باعث اثر تسکینی و جلوگیری از تشکیل ضایعه هرپس به شکل کامل خواهد شد.

درمان مشکلات بافت اطراف تاج دندان‌های در حال رویش

وقوع ناراحتی، تورم، بی قراری، یا عفونت در بافت رویی دندان مولر اول در حال رویش برای کودکان غریب نیست. نوجوانان و جوانان این مشکلات را در زمان رویش دندان های دیگر تجربه می کنند. برای تراش بافت درگیر و آشکار کردن تاج کلینیکی می توان از تاباندن نور لیزر، بدون تماس با بافت و بی حسی استفاده نمود. در واقع می‌ توان گفت که لیزرها این امکان را به پزشک اطفال می دهند که روش های محافظه کارانه تری را بر روی بافت نرم و سخت با حداقل ناراحتی، بدون درد، بدون نیاز به تزریق بی حسی، لرزش توربین، و دیگر مسائلی که باعث آزار کودکان و والیدن آن ها شود؛ تأمین می گردد.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال