درمان شکستگی های ریشه دندان توسط دندانپزشک ترمیمی

شکستگی های ریشه ـ تاج :

در بحث دندانپزشکی اطفال، با مراجعه به دندانپزشک ترمیمی با لیزر اگر شکستگی ریشه ـ تاج رخ داده باشد، ابتدا باید شما را در این باره مطلع کرد که دندانپزشک اطفال همه جزییات را شرح می دهد.

شکستگی هایی که هم تاج و هم ریشه دندان شیری را دگیر کنند، نادر هستند. دندان ها در این آسیب به دو یا چند قطعه تقسیم می شوند که یکی از این قطعات محکم و دیگر قطعات به علت آسیب به فیبرهای پریودنتال، شل هستند. این قطعات باید به منظور تعیین اکسپوژر پالپ از هم جدا شوند. قطعه شل باید برداشته شود تا تاج اکسپوز قطعه اصلی بررسی شود. پالپوتومی به همراه بازسازی زیبایی تاج، درمان پیشنهادی برای چنین اکسپوژرهایی است. اگر شکستگی به طور عمیق در آلوئول قرار گرفته و در فضاییکه قبلا به وسیله قطعه شل اشغال شده بود، پاکت پریودنتال ایجاد شده باشد، هر دو قطعه هر دو قطعه باید خارج شوند.

شکستگی تاج ـ ریشه دندان

شکستگی های ریشه

شکستگی های ریشه نیز در دندان های شیری نادر است. هر دو قطعه ممکن است نزدیک یکدیگر باقی بمانند و دندان حساسیت و لقی مختصری را نشان دهد. اگر قطعه کرونالی دور از قطعه اپیکالی ریشه رانده شود اغلب جهت لینگوالی به خود گرفته که ممکن است با اکلوژن تداخل کند. مگر اینکه کودک اپن بایت داشته باشد. در چنین مواردی، قطعه کرونالی باید خارج شو. از تلاش برای خارج ساختن قطعه اپیکالی باید اجتناب شود زیرا چنین عملی ممکن است به دندان دائمی در حال تکامل آسیب برساند. این قطعات اپیکالی معمولا به عنوان بخشی از روند فیزیولوژیک جایگزینی دندان دائمی تحلیل می روند. اگر اختلالی در اکلوژن بیمار وجود نداشته باشد، دندان می تواند بدون درمان رها شود و والدین باید دستوراتی را در مورد بهداشت دهانی و تهیه رژیم غذایی نرم برای زمانی محدود دریافت کنند. PDL متصل به قطعه کرونالی شل ممکن است بهبود یافته و از طریق لقی و حساسیت به دق کاهش یابد. برخلاف دندان های دائمی، در شکستگی های ریشه دندان های شیری هیچ گونه قصدی به منظور ترمیم شکستگی با بافت کلسیفیه وجود ندارد، بنابراین بی حرکت ساختن دندان غیر ضروری است. اسپلینت کردن دندان تنها برای کاستن حساسیت در طول فانکشن معمول توصیه می شود.

مطالب مرتبط :

در صورت شکستگی تاج چه کاری باید انجام داد؟

معاینات رادیوگرافی در دندانپزشکی بدون درد

معاینه دندان ها توسط دندانپزشک اطفال

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال