درمان لیزر بافت نرم در بیماری پریودنتال

دندانپزشک اطفال در دندانپزشکی بدون درد اشاره می کند که مطالعات زیادی موفقیت درمان های لیزر بافت نرم در کنترل بیماری پریودنتال را نشان داده اند.

در ادامه دندانپزشک درباره دندانپزشکی بدون درد یادآور می شود که ارزیابی شاخص های لثه ای التهاب و وجود P.gigivalis و A.actinomycetecoitans قبل و پس از درمان جرمگیری متداول و لیزردرمانی نشان داده است که استفاده از خاصیت باکتریوسیدی اشعه لیزر باعث بهبود آشکار در شاخص لثه در 6 ماه اول پس از درمان شده است. در حالی که تعداد این باکتری ها پس از درمان جرمگیری همچنان قابل شمارش بوده است. کاربرد لیزر دیود پس از جرم گیری نشان داده است که تعداد باکتری ها و بهبود وضعیت لثه ای در ماه سوم و ششم پس از درمان بهتر از زمانی است که از جرم گیری تنها برای کنترل بیماری استفاده شود.

مقایسه لیزر Nd:YAG با جرم گیری تنها نشان داده است که اضافه کردن درمان لیزر به جرم گیری باعث کاهش بیشتر سطح IL – 1β می شود. IL – 1β یک محرک قوی تحلیل استخوان است که در مایع شیار لثه ای یافت می شود و شاخص تخریب انساج پریودنتال در طی پیشرفت بیماری است. درمان با استفاده از لیزر آرگون نیز باعث کاهش عمق پاکت شده که با توجه به عمق اولیه پاکت در حد 1.5 تا 3MM بود. دیواره نرم پاکت توسط انرژی لیزر لخته گردید که این لخته در طی root planning با استفاده از وسایل دستی برداشته شد. لیزر Nd:YAG نیز اثر مشابهی در کاهش عمق پاکت نشان داده است.

درمان لیزر در بیماری پریودنتال به گفته دندانپزشک اطفال

تمامی نتیجه فوق حاصل کار لیزر در کنار درمان های متداول بوده است. به عبارت دیگر تمامی بیماران باید تحت جرم گیری کامل به عنوان قدم اول درمان قرار گیرند. پس از آنکه سطوح ریشه دندان کاملا دبریدمان گردید و از هر گونه بیوفیلم و جرم پاک شد، می توان از لیزر برای کاهش التهاب بافت نرم استفاده نمود.

گاهی اوقات از آنتی بیوتیک برای کنترل بیماری پریودنتال استفاده می گردد. با کاهش تعداد باکتریها توسط تابش لیزر می توان از نیاز به تجویز آنتی بیوتیک فراوان و عوارض جانبی حاصل از آن کاست. این لیزرها سال هاست که با ایمنی و موفقیت بر روی انواع بیماران حتی کودکان و زنان باردار به کاربرده شده است. واکنش آلرژیک، مقاومت باکتریایی، یا عوارض جانبی ناخواسته ای که پس از کاربرد داروهای موضعی یا سیستمیک محتمل است در لیزردرمانی جایگاهی ندارند.

مطالب مرتبط :

لیزرهای کاربردی در دندانپزشکی اطفال کدامند ؟

کاربرد لیزر در دندانپزشکی کودکان و نوجوانان

ترس از دندانپزشک و برخورد دندانپزشک با اطفال

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال