درمان های لیزر روی بافت نرم

درمان های لیزر روی بافت نرم
به توصیه دندانپزشک ترمیمی بالیزر، بسیاری از کودکان که دچار چسبیدگی زبان می شوند، می توان مشکل آن ها را با لیزر نیز حل کرد. مطالعات و توصیه های زیادی درباره اتصال نابجای زبان و روش های درمانی آن وجود دارد. آموزش سنتی می گوید که چسبیدگی زبان مشکل مشهودی در بر ندارد و می توان از درمان آن صرف نظر نمود. اما حقیقت آن است که چسبیدگی زبان به خاطر تداخل با تحرک آن می تواند اثرات زیان بار فراوانی در زمینه های گوناگون بر جای گذارد. زبان چسبیده یک یافته شایع در نوزادان است که مشکلات قابل توجهی را در تغذیه کودک با شیر مادر ایجاد می نماید. زبان چسبیده را در 3/2% از بیماران تشخیص داد. اتصال غیر طبیعی فرنوم لینگوال یک یاز ناهنجاری های مادرزادی شایع در کودکان است. با معاینه 350 کودک یک روش سیماتیک برای تشخیص این ناهنجاری تهیه شده است. <more–!>

درمان های لیزر روی بافت نرم

ــ اتصال فرنوم لینگوال نباید دیاستم یا فاصله ای بین دندان های قدامی فک پایین ایجاد نماید.
ــ اتصال فرنوم لینگوال نباید نیروی زیادی روی دندان های قدامی فک پایین ایجاد کند به گونه ای که باعث انحرافی لینگوالی آن ها شود.
ــ اتصال فرنوم لینگوال نباید باعث سفید شدگی لثه پشت دندان های قدامی فک پایین یا سایش سطح زیرین زبان گردد.
ــ بلع طبیعی نباید با این اتصال دچار مشکل شود. زبان باید لب ها را خیس کند، سقف دهان را لمس نماید، و توانایی تمیز کردن سطوح دندانی را داشته باشد. غذا خوردن و تکلم نباید تحت تاثیر این اتصال قرار گیرد.

درمان چسبیدگی زبان با لیزر نیازی به آرام بخش یا بی حسی موضعی ندارد. برای لیزر Er:YAG، توان 50 میلی ژول با تناوب 30 هزار هرتز بدون نیاز به اسپری آب و برای لیزر Er، Cr:YAG توان 1 وات در در 23 هزار هرتز بدون نیاز به اسپری آب استفاده می شود. عینک های محافظ کوچک برای حفاظت از چشم کودک به کار می روند. در اکثر موارد 8mm آزادسازی فرنوم لینگوال برای تامین راحتی کودک در شیر خوردن کافی است. اگر چه آزادسازی بیشتر در آینده ممک است لازم آید. پس از کامل شدن درمان، شیردهی به کودک آغاز شود. مادران از برطرف شدن درد، افزایش طول زمان شیردهی، و بهبود خواب کودک خویش خبر داده اند.
روش جراحی در کودکان بزرگتر یا بزرگسالان با انجام بی حسی در صورت صلاحدید جراح و بدون نیاز به اسپری آب صورت می گیرد. اگر فرنوم حالت فیبروزه باشد می توان نوک زبان را نگاه داشت تا ثبات آن بیشتر شود. اگر اتصال فرنوم خیلی نزدیک نوک زبان باشد، هموستات را در نزدیک زیر زبان می گذاریم، و تابش نور لیزر از زیر هموستات انجام می گیرد تا برش فرنوم کامل شود. نکته مهم آن است که مراقب غدد کف دهان باشیم. تنها یک برش در روی فرنوم در انتهای خط برش داده می شود تا از بازگشت اتصال به حالت سابق جلوگیری شود. روند ترمیم بدون حادثه خاص انجام می گیرد. اصلاح چسبیدگی زبان ممکن است بر روی بسیاری از ناهنجاری های تکاملی تکلم اثر مثبت بر جای گذارد.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال