درمان پالپ دندان های شیری

مواد متداول در درمان پالپ دندان های شیری شامل مواد سوزاننده همچون فرمو کرزول یا استفاده از الکتروسرجری برای تمیز کردن پالپ چمبر است. مطالعات نشان داده است که لیزر اثرات مطلوبی دارد و و درمان با آن نتایجی در حد یا بهتر از فرموکرزول بر جای می گذارد. در دندان های با پالپ زنده، لیزری با قدرت 70-50 میلی ژول، تناوب 30-20 هرتز برای 20-10 ثانیه جهت تمیز کردن پالپ چمبر مناسب است. لیزر باعث کنترل خونریزی می شود و بافت زنده نزدیک آپکس را نیز حفظ خواهد نمود. موفقیت درمان بالیزر در دندانهای غیر زنده در حد روش های پالپوتومی متداول است. در صورت وجود فیستول، کوفقیت به شکل محسوسی کاهش می یابد.

درمان پالپ دندان های شیری

اثر لیزر بر بافت سخت

توانایی لیزر در برداشت ایمن و مؤثر پوسیدگی به خوبی نشان داده شده است. برای برداشت لایه ی سطحی و رنگدانه دار پوسیدگی،یک لیزر خاص و برای پوسیدگی های عمیق مینا و عاج، لیزر اربیوم توصیه می شود. با استفاده از لیزر احتمال شکستگی های ریز که پس از کاربرد فرزهای معمولی رخ می دهد از بین خواهد رفت و دیگر نیازی به بی حسی موضعی برای کارهای ترمیمی نخواهد بود. اگر از لیزر اربیوم برای برداشت پوسیدگی های دندانی استفاده می شود، میزان راحتی بیمار بستگی به دندانپزشک و تجربیات قبلی خود بیمار دارد. مهم ترین اصل استفاده از پایین ترین حد قدرت لیزر است، توان بیشتر باعث انجام درمان بهتر نمی گردد. توانایی انرژی لیزر در برداشت پوسیدگی به چند عامل بستگی دارد: میزان آب و فلوراید موجود در بافت هدف، تنظیم قدرت لیزر، تناوب و طول مدت هر تناوب، جهت پخش آب برای خنک کردن محل، جنس نوک هندپیس و شکل و قطر آن و کاربرد ساکشن مناسب برای حذف آب و ذرات تراشیده شده از آن جمله است. لازم به ذکر است که در تمامی موارد با پزشک خود و دندانپزشک اطفال مشورت نمایید.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال