در دندانپزشکی ترمیمی از چه آنتی بیوتیک هایی استفاده می شود؟

آنتی بیوتیک هایی که ممکن است به گفته دندانپزشک اطفال، در دندانپزشکی ترمیمی و غیره استفاده شود، یکی پنی سیلین V می باشد. اما آنتی بیوتیک های دیگر چه کاربردی دارند و آیا احتمال استفاده از آن ها در دندانپزشکی ممکن می باشد؟ برای اینکه بیشتر بدانید به گفته های دندانپزشک اطفال خوب در تهران در ادامه توجه کنید.

آمپی سیلین و آموکسی سیلین آمپی سیلین نسبت به پنی سیلین G یا V طیف پوششی وسیع تری داشته و بر روی ارگانیسم های گرم منفی بیشتری مانند برخی گونه های اشریشیاکولی، هموفیلوس آنفولانزا و سالمونلا موثر است. ولی روی برخی از ارگانیسم های گرم مثبت تاثیر کمتری دارد. اگرچه آمپی سیلین بهتر از پنی سیلین G از راه خوراکی جذب می شود اما تجزیه قابل توجه آن در روده رخ می دهد و اسهال یا ناراحتی گوارشی شایع است. در 3 الی 10 درصد کودکان پس از مصرف آمپی سیلین راش های ماکولوپاپولر ایجاد می شود.

در دندانپزشکی ترمیمی از چه آنتی بیوتیک هایی استفاده می شود؟

آموکسی سیلین همان طیف پوششی آمپی سیلین را دارد، اما از راه خوراکی بهتر جذب شده و کمتر باعث اسهال می شود. علی رغم مفید بودن این داروها در کودکان آن ها برای استفاده علیه عفونت های دندانی به پنی سیلین G و V ترجیح داده نمی شوند. ایجاد مقاومت علیه این داروها، بخصوص توسط هموفیلوس آنفولانزا به طور فزاینده ای مشکل ساز شده است. پنی سیلین های مقاوم به پنی سیلیناز اکثر سوش های استافیلوکوک آنزیمی تولید می کنند. (پنی سیلیناز) که باعث تخریب پنی سیلین و مقاومت به دارو می شود. چندین پنی سیلین تولیده شده اند که نسبت به تخریب توسط پنی سیلیناز مقاومند، که شامل اکساسیلین، متی سیلین، نفسی لین، کلوکساسیلین و دی کلوکساسیلین می باشند. این داروها باید برای عفونت هایی که استافیلوکوک های تولیده کننده پنی سیلیناز در آن ها وجود دارد، تجویز شوند در عفونت های دندانی معمول، کاربرد ندارند.

مطالب مرتبط :

انواع آنتی بیوتیک ها در دندانپزشکی ترمیمی.

دندانپزشکی بدون درد چیست ؟

دندانپزشکی اطفال بدون بیهوشی

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال