دندانپزشکی بدون درد یا استفاده از لیزر

لیزر در دندانپزشکی می تواند راهی دقیق و مؤثر در به انجام رساندن بسیاری از کارهای دندانپزشکی باشد. و همچنین پتانسیلی برای بهبود روش های دندانپزشکی استوار و همچنین کمک به توانایی دندانپزشکی بدون درد برای کنترل و به مدت طولانی قرار دادن آن بر روی بافت نرم (لثه و یا ساختار دندان) باشد. لیزرها برای درمان یک قسمتی خاص به کار می رود بدون این که به بافت های اطراف صدمه وارد کند.

دندانپزشکی بدون درد یا استفاده از لیزر

اگر شما در هنگام مراجعه به دندانپزشکی دچار اضراب شدید می شوید، می توانید به دندانپزشکانی مراجعه نمایید که لیزر، در شیوه درمانی آن ها جای دارد. در واقع می توان گفت که از دندانپزشکی بدون درد استفاده می کنند. برآورد شده است که 6 درصد از دندانپزشکان برای برنامه های کاربردی خود از لیزر استفاده می کنند، با وجود چنین تعدادی، انتظار می رود این درصد رو به افزایش باشد.

این روش می تواند به عنوان روشی برای دندانپزشکی بدون درد نیز کاربرد داشته باشد که تعداد آن رو به افزایش است.

مزایای استفاده از لیزر در دندانپزشکی چیست؟

در این جا برخی از مزایای عمده مرتبط با لیزر عبارتند از:

در این روش در هنگام استفاده از لیزر بافت نرم ممکن است نیازی به بخیه نداشته باشد.

برخی از روش های لیزر درمانی در دندانپزشکی نیاز به بی حسی ندارد. 

لیزر در دندانپزشکی خونریزی را به حداقل می رساند.

عفونت های باکتریایی به حداقل می رسد زیرا پرتوهای با انرژی بالا خاصیت ضدعفونی ایجاد می کند.

آسیب رساندن به بافت های اطراف به حداقل می رسد.

زخم ها و بافت ها را سریع تر می تواند بازسازی کند.

استفاده از لیزر در دندانپزشکی پنجره ای به سوی پیشرفت است. که با انجام آن فن آوری دقیقی وارد عرصه دندانپزشکی شده است.

 منبع: www.yourdentistryguide.com

مطالب مرتبط:

بهداشت دهان و دندان کودکان

نقش دندانپزشک اطفال چیست؟

 

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال