دندانپزشک اطفال درباره کاربرد لیزر اربیوم می گوید!

دندانپزشک اطفال درباره کاربرد لیزر اربیوم می گوید!

با مراجعه به دندانپزشک اطفال طی جلسات لیزری که انجام می دهید، ممکن است برایتان دراین باره سوالی مطرح شود که لیزر اربیومی که انجام می دهید، و جهت ترمیم دندانتان توسط دندانپزشک اطفال خوب به شما گفته می شود که دندانپزشکی ترمیمی کلاس دو را توسط دندانپزشک ترمیمی با لیزر باید انجام دهید، ذهنتان درگیر این مسئله می شود. در ادامه برای شما به شرح کاربرد لیزر اربیوم در ترمیم های کلاس دو می پردازیم.

در ترمیم های کلاس دو دندان بیماران بزرگسال توسط دندانپزشک اطفال باید مراقب دندان های مجاور بود. ماتریکس های فلزی استاندارد یا تکه های ضخیم ultraguard به عنوان محافظ روی سطوح پروگزیمال دندان های کناری قرار داده می شود. برای نفوذ در مینای دندان انرژی بالایی در حد 6-4 وات لازم می باشد. در ابتدا باید دندان پزشک اطفال محدوده تراش روی مینا را آماده کند و سپس وارد شود. اگر نخواهد از روش دندانپزشکی اطفال بدون بیهوشی یا دندانپزشکی اطفال با سدیشن، و یا به عبارتی دیگر بی حسی استفاده کند، باید قدرت دستگاه را در زمان رسیدن به DEJ کاهش دهد. در واقع برای اطمینان از برداشت تمام پوسیدگی ها می توان از قاشقک یا فرزهای روند استفاده نمود. پس از کاربرد لیزر برای 5-3 دقیقه، می توان با روش بی حسی لیزری مرحله آخر برداشت پوسیدگی را هم بدون نیاز به بی حسی معمولی انجام داد.

دندانپزشک اطفال درباره کاربرد لیزر اربیوم می گوید!

تجربیات بالینی نشان می دهد که تکمیل حفره های کلاس دو بدون بی حسی در دندان های کودکان راحت تر است. در پوسیدگی های پروگزیمالی ابتدایی می توان از روش های محافظه کارانه ای همچون tunnel بدون برداشت ریج مارجینال استفاده کرد.
اما کاربرد آن در ترمیمی های کلاس سه این گونه است که درد و ناراحتی تزریق بی حسی بی بیشتر است و کاربرد لیزر در تراش این حفرات بی حسی ارزش زیادی خواهد داشت. در مورد کامپوزیت های دارای فیلر زیاد باید قدرت لیزر را افزایش داد. برداشت کامپوزیت های میکروفیل راحت تر از انواع هیبرید با فیلر زیاد با کامپوزیت های قابل پک کردن خواهد بود. پس از برداشتن کامپوزیت توسط لیزر با انرژی زیاد، باید سطح انرژی را برای برداشتن پوسیدگی و ایجاد حالت پخ در مینا کاهش داد.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال