دندانپزشک اطفال چیست؟

دندانپزشک اطفال چیست؟

دندانپزشک اطفال خوب مخصوص مراقبت های بهداشت دهان و دندان کودکان ازدوران طفولیت تا دوران نوجوانی می باشد.

دندانپزشک اطفال تجربه و قابلیت های لازم برای مراقبت از دندان کودک، لثه ها، و دهان را طی مراحل مختلفی از دوران کودکی او دارد.

کودکان طی شش ماه از زندگی شروع به دندان درآوردن می کنند. در سن 6 یا 7 سالگی، دندان های شیری آنها شروع به افتادن می کنند، که در واقع دندان های دائمی جایگزین آنها می شوند.

بدون مراقبتهای دندانی، کودکان با بیماری های دندان و پوسیدگی مواجه می شوند. امروزه، دوره پوسیدگی دندان در دوران کودکی – یک بیماری عفونی – 5 بار برابر متداول تر از آسم در کودکان و 7 بار متداول تر از زکام است.

چه نوع آموزشی یک دندانپزشک اطفال می بیند؟

  1. 4 سال در مدرسه دندانپزشکی
  2. مجموع دو سال دوره رزیدنتی در دندانپزشکی برای اطفال، کودکان خردسال، نوجوانان، و کودکانی با نیازهای ویژه

چه نوع درمان هایی یک دندانپزشک اطفال انجام می دهد؟

den

دندانپزشک اطفال مراقبت های بهداشتی گوناگونی انجام می دهد که شامل موارد زیر است :

  1. آزمایشات بهداشت دهان و دندان اطفال، که شامل ارزیابی ریسک آمیزی برای پوسیدگی در مادر و فرزند است.
  2. مراقبتهای پیشگیری از بیماری های دندان شامل درمان های فلورایدی و تمیز کردن دندان است، هم چنین پیشنهادات رژیم غذایی خوب
  3. مشاوره برای یکسری عادتهای بد (مانند استفاده از پستانک و یا مکیدن شست)
  4. ارزیابی به موقع و درمان برای دندان هایی صاف و استفاده از ارتودنسی
  5. درمان پوسیدگی دندان

 منبع : www.healthychildren.org

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال