دندان های شیری

دندان های شیری از سن 6 ماهگی شروع به رویش می کنند و تا سن دو سالگی تمامی دندانهای کودک در دهانش کامل می شود. در هر فک کودک 10 دندان می روید که در مجموع میتوان گفت دندان های شیری 20 عدد هستند.

 وظیفه ی دندان های شیری 

بسیاری از والدین دندان های شیری را بسیار بی اهمیت تلقی میکنند و به اشتباه فکر میکنند این دندان ها ی موقتی کودک است و پس از این دندان ها دندان های دایمی درمی آورد بنابراین نبودن این دندان ها و یا پوسیدگی زود هنگام آنها اهمیتی ندارد و خیلی راحت اقدام به کشیدن دندان پوسیده ی شیری می کنند.

در حالی که دندان شیری اطفال در دهان علاوه بر کمک به تغذیه، تکلم صحیح و حفظ زیبایی ظاهری کودک ، وظیفه ی نگهداری فضای لازم برای رشد مناسب دندان های دایمی را دارند و در صورت نبودن این دندان ها و یا کشیدن آنها فضای لازم جهت رشد دندان های دایمی از دست می رود و نظم و ترتیب و قوس دندان های دایمی از بین می رود.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال