نظر پزشک اطفال در راه افتادن کودک نوپا

نظر پزشک اطفال در راه افتادن کودک نوپا

پزشک اطفال می گوید که یکی از مسائلی که در کودکان به وجود می آید، راه افتادن آن ها می باشد که در برخی کودکان، زودتر اتفاق می افتد و در برخی دیگر اتفاق دیرتر می افتد.

طبق نظر پزشک اطفال بعضی موارد هم دیده شده که بعضی کودکان قبل از اینکه چهار دست و پا بروند، یکسره راه می روند؛ با توجه به نظر پزشک اطفال در ادامه به بررسی این مساله می پردازیم. سوالی در این جا برای بسیاری از مادران پیش خواهد آمد که طبق گفته های پزشک اطفال، می توان پاسخی را برای آن در نظر گرفت، سوال مورد نظر این است که اگر یک کودک قبل از اینکه چهار دست و پا برود، یکسره راه برود، ایرادی ندارد؟ مشکلی نیست؟

 

پزشک اطفال در پاسخ به مادران عزیز، نکاتی را جهت راهنمایی به این عزیزان معرفی می نماید و این قضیه را روشن تر بیان می کند.

راه افتادن قبل از چهار دست و پا رفتن امری عادی است. حتی اگر کودکتان هیچ وقت چهار دست و پا نرفت هم موردی ندارد و عادی است.

باور غلط : بچه ها باید حتما چهار دست و پا بروند و یک مدتی این کار را انجام دهند تا به مغزشان اجازه تکامل را بدهند.

حقیقت : هیچ تحقیق علمی ای، چهار دست و پا نرفتن کودک را به اتفافات بد ربط نمی دهد. با نظر به گفته های پزشک اطفال، در آمریکا، کودکان به طور کلی بین 7 تا 10 ماهگی چهار دست و پا می روند و در 12 ماهگی شروع به راه رفتن می کنند. با این حال، تغییرات متفاوت زیادی در طول زمان اتفاق می افتد. حدود 3/1 از کودکان اصلا چهار دست و پا نمی روند.

چهار دست و پا نرفتن کودکان یک مساله تکاملی خیلی مهم حساب نمی شود. راه رفتن و حرف زدن مهم هستند اما چهار دست و پا رفتن مهم نیست.

نظر پزشک اطفال در راه افتادن کودک نوپا

طبق بررسی های پزشک اطفال، کودک باید کارهای زیر را انجام دهد :

  • به دو طرفش غلت بخورد.
  • با مراقبت، خوب بنشیند.
  • از هر طرف بدنش به طور یکسان و خوب استفاده کند.
  • توان نگه داری اجسام یا اشیا و انتقال آن ها از یک دست به دست دیگر را داشته باشد.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال