رنگ تاج دندان کودکتان تغییر کرده؟

برخی از والدین با مراجعه نزد دندانپزشک اطفال از تغییر رنگ تاج دندان کودکان گله دارند. دندانپزشک اطفال با معاینه دندان کودک نظرش به شرح زیر می تواند باشد.

در نتیجه آسیب گاهی مویرگ های پالپ دچار خونریزی شده و پیگمان های خونی در توبول های عاجی رسوب می کنند. در موارد خفیف خون جذب می شود و تغییر رنگ خفیفی رخ می دهد یا تغییر رنگی که وجود دارد، ظرف چندین هفته روشن تر می شود. در موارد شدیدتر تغییر رنگ در کل طول عمر دندان باقی می ماند.

از دیدگاه تشخیصی تغییر رنگ دندان های شیری ضرورتا به معنای نکروز پالپ نیست. بخصوص زمانی که تغییر رنگ 1 یا 2 روز بعد از آسیب رخ دهد. تغییر رنگ های تیره ای که برای هفته ها یا ماه ها بعد از آسیب پایدار می مانند، بیشتر مشخص کننده نکروز پالپ هستند.

با این وجود دندان های شیری یک کودک سالم تغییر رنگ به تنهایی مشخص کننده درمان پالپ یا خارج کردن دندان نیست. علائم و نشانه های عفونت، نظیر لقی، رادیولوسنسی پری اپیکال، تورم، فیستول یا درد باید قبل از درمان مشاهده شوند.

رنگ تاج دندان کودکتان تغییر کرده؟

تغییر رنگ تاج، تظاهر خارجی تغییرات در مجموعه پالپ ـ عاج است که از طریق مینای ترانسپرنت قابل مشاهده می شود. تغییر رنگ تاج انسیزورهای شیری، یافته شایع بعد از ترومام است که اغلب تنها شاهد آسیب به دندان می باشد. تغییر رنگ دندان شیری از نمای پاتالالی به وسیله ترانس ایلومینیشن، نسبت به نمای لبیالی و دید مستقیم ، بهتر و زودتر مشاهده می شود. به طور معمول تغییر رنگ ها به سه گروه تقسیم می شوند : صورتی ـ قرمز، زرد و تیره(خاکستری، قهوه ای، سیاه).

تغییر رنگ صورتی که به فاصله کوتاهی پس از آسیب دیده شود، می تواند نشان دهنده خونریزی داخل پالپی باشد. پارگی عروق خونی پالپ در نتیجه آسیب، باعث خروج سلول های خونی قرمز به بافت پالپی اطراف می شود که در نتیجه آن ته رنگ قرمزی از تاج به فاصله کوتاهی پس از آسیب پدیدار می شود.

ته رنگ قرمزی که به مدت طولانی پس از آسیب ایجاد شود، معمولا به علت تحلیل داخلی در اتاق پالپ است. در هر دو مورد پیگیری تنها گزینه درمانی است. در حالی که خونریزی در نهایت برطرف شده و ناپدید می گردد. اما روند تحلیلی ادامه یافته و منجر به زود از دست رفتن تاج می شود. بخش اپیکالی ریشه می تواند بدون دستکاری تا زمان تحلیل خودبخودی اش باقی بماند. در صورت ضرورت این قطعه می تواند خارج شود اما باید بسیار مراقب بود که به دندان دائمی جانشین آسیبی وارد نشود.

تغییر رنگ زرد انسیزورهای شیری می تواند زمانی دیده شود که عاج ضخیم و اتاقک پالپ باریک تر از حالت طبیعی باشد. این وضعیت انسداد کانال پالپ نامیده می شود. نشان داده شده که PCO می تواند بدون ارتباط با تغییر رنگ زرد تاج در رادیوگرافی دیده شود.

اگرچه PCO روندی پاتولوژیک است. اثرات مضر شناخته شده ای ندارد و بنابراین بجز پیگیری نیاز به درمان دیگری ندارد.

 

مطالب مرتبط :

تشخیص ضایعات پالپ در دندان های شیری و دائمی تا بالغ

باقی ماندن دندان های شیری به گفته دندانپزشک اطفال

توضیحات دندانپزشک اطفال در مورد دندان های شیری

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال