روشی پرفایده برای دندانهای شیری اطفال

روشی پرفایده برای دندانهای شیری اطفال
این روش که فیشور سیلنت نام دارد برای پیشگیری از پوسیدگی زودتر از موعد دندان های اطفال به کار می رود.

سیلانت در دندانپزشکی اطفال برای جلوگیری از تجمع مواد غذایی بر روی عمق شیارها و سطح جونده دندان‌ها استفاده می‌شود. البته این پوسیدگی در قسمت شیارها بیشتر در کودکان رخ می‌دهد، به علت این که کودک آموزش کامل برای رعایت بهداشت دهان را ندارد و متاسفانه به علت رشد دندان در 6 سالگی کودک، والدین فکر می‌کنند که دندان شیری کودک هست و غافل می‌شوند. برای تقویت این شیارها و جلوگیری از پوسیدگی از ماده‌ی پر کننده‌ که به اصطلاح به آن فیشور سیلنت می‌گویند، استفاده می‌ شود.

 به طور کلی اولویت اول ما، بچه‌ها هستند که این شیارها را پوشش دهیم. معمولا در سن 13، 14 سالگی باز توصیه می شود که فیشور سیلنت انجام شود تا باعث تقویت شیارها شود و در طول مدت عمرشان هم از پوسیدگی در آن قسمت دندان جلوگیری شود.
برای داشتن اطلاعات بیشتر به سایت دندانپزشک اطفال خوب در تهران ، دکتر رکنی مراجعه کنید.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال