ریسک پوسیدگی در دندانپزشکی بدون درد

دندانپزشک اطفال در دندانپزشکی بدون درد معتقد است که در هر فردی ریسک پوسیدگی دندان به اندازه خاصی می باشد، و ارزیابی این ریسک را شرح داده است.

ریسک پوسیدگی در افراد از نظر دندانپزشک

در دندانپزشکی بدون درد اینطور شرح می دهیم که علت ریسک پوسیدگی تعیین افرادی است که دارای ریسک افزایش یافته برای یک بیماری هستند. این کار به منظور تمرکز روی درمان های پیشگیرانه پوسیدگی دندان جامع و موثر انجام می گیرد. ریسک به عنوان اتفاقی آسیب رسان یا ناخواسته در نظر گرفته می شود که روی خواهد داد و ارزیابی ریسک پوسیدگی، یک رویکرد کلینیکال است که احتمال وقوع پوسیدگی ها را در آینده پیشگویی می نماید. به هر حال از آنجایی که مشاهده پوسیدگی های گذشته و مخصوصا ضایعات اولیه فعال بهترین پیشگویی کننده در کودکان پیش دبستانی و همچنین در کودکان مدرسه ای و نوجوانان است، این رویکرد همچنین برای انتخاب افراد بیمار برای کنترل ضایعات موجود با درمان های غیر تهاجمی هم انجام می گیرد(پیشگیری ثانویه). هر ارزیابی ریسک یک رویکرد فعالانه است که نتیجه ای صحیح یا غلط می تواند داشته باشد. بر اساس مطالعات فراوانی که با استفاده از پیشگویی کننده ای واحد انجام گرفته بودند احتمال تعیین افراد با ریسک بالای حقیقی (حساسیت) پایین تر است از احتمال تعیین افراد با ریسک پایین حقیقی (ویژگی).

مدل هایی که پیشگویی کننده های متعددی را در ترکیب با هم مورد استفاده قرار می دهند مشخصا قدرت پیشگویی کنندگی را افزایش می دهند.

اطلاعات زمینه ای و ارزیابی کلینیکی ریسک پوسیدگی از نظر دندانپزشک اطفال

اکوسیستم دهانی به صورت تعادل میان دمینرالیزاسیون دندان و دمینرالیزاسیون آن در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال در شرایط آگاهی کم، مصرف مکرر اسنک های دارای ساکارز و بهداشت دهانی ضعیف، دمینرالیزاسیون به علت افت PH رخ می دهد و رشد باکتری ها افزایش می یابد. اما در صورت وجود عادات دهانی مناسب و استفاده منظم از فلوراید دمینرالیزاسیون رخ خواهد داد. برای یک ارزیابی ریسک صحیح توصیه می شود که اطلاعات در مورد فاکتورهای بالا از طریق تاریخچه بیمار، معاینات کلینیکی و رادیوگرافیک و تست های تکمیلی جمع آوری می شود.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال