زمان رویش طبیعی دندان ها و ریزش دندان های طبیعی

دندانپزشک ما می گوید ترتیب رویشی و زمان رویش دندان ها در هر دو جنس مشابه است .به طور متوسط رویش دندان ها تقریبا در 8 ماهگی و با رویش انسیزورهای میانی مندیبل آغاز می شود و در 30 ماهگی با رویش مولرهای دوم ماگزیلا پایان می یابد . بنابراین در اکثر کودکان زمان کلی رویش دندان های شیری تقریبا 2 سال طول میکشد .

سری دندانی دائمی

ترتیب رویش دندان اغلب برای هر دو جنس یکسان است . هر چند ، تمام دندان ها به طور قابل ملاحظه در دختران زودتر از پسران رویش پیدا می کند . جنسیت به طور متوسط موجب تفاوتی در حدود 6 ماه در زمان رویش می شود . به طور کلی ، تنوع در زمان رویش دندان های دائمی بیشتر از تنوعی است که در دندان های شیری مشاهده می گردد ( تقریبا پنج برابر بیشتر از دندان های شیری ) . کمترین تنوع در زمان رویش درمولرهای اول و انسیزورها و بیشترین تنوع در کانینها و پره مولرهای هر فک مشاهده می شود . رویش دندانهای دائمی با رویش انسیزورهای میانی مندیبل در 6 سالگی شروع شده و با رویش مولرهای دوم ماگزیلا در 12 سالگی پایان می یابد . بنابراین در اکثر کودکان کل مدت رویش دندان ها ( به جز مولرهای سوم ) 6 سال طول می کشد . در هر دو جنس ، تمایل برای رویش گروهی دندان ها قابل توجه بوده و دندان های همگروه در زمان مشابهی رویش می یابند .گروه های زیر متمایز شده اند :

  • مولرهای اول در هر فک و انسیزورهای میانی مندیبل
  • انسیزورهای میانی ماگزیلا و کناری مندیبل
  • کانینهای مندیبل و پره مولرهای اول در هر دو فک
  • کانینهای ماگزیلا و پره مولرهای دوم در هر دو فم
  • مولرهای دوم در هر دو فک

دندانپزشک

معاینات منظم دندانپزشک اطفال و مراجعه به دندانپزشک به خاطر اهمیت دندان های شیری و نقش مهم آنها در رویش صحیح دندان های دائمی را جدی بگیرید.

بیشتر بدانید:

دندانپزشک ترمیمی با لیزر به سوالات پاسخ می دهد

نکاتی برای مراقبت از دندان کودکان توسط دندانپزشک

رابطه سلامت قلب با بهداشت دهان و دندان

درمان پالپ دندان شیری و نحوه ی انجام فيشور سيلانت

 

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال