زمان شروع اثر در بی حس کننده های موضعی

در بی حس کننده های موضعی در دندانپزشکی بدون درد، زمان شروع اثر به شرح زیر می باشد :

زمان شروع اثر، مدت زمان لازم جهت نفوذ محلول بی حسی به درون رشته عصبی و مهار کامل هدایت جریان عصبی است. pka مهمترین فاکتور در در تعیین زمان شروع اثر است. کلینیسن باید در نظر داشته باشد که جهت شروع مهار هدایت عصبی به زمان نیاز است. در غیر این صورت به دلیل شروع زودتر کار،، دردهای غیر ضروری ایجاد خواهد شد.

طول مدت عمل

در هنگام انتخاب یک ماده بی حس کننده در دندانپزشکی بدون درد،  برای یک کار دندانپزشکی معین، طول مدت عمل بی حسی، یکی از مهمترین ویژگی های کلینیکی است که باید مورد توجه قرار گیرد و به بهترین نحو توسط خاصیت باند به پروتئین پیش بینی می گردد. یک بی حس کننده موضعی که از ظرفیت بالایی برخوردار بوده و نیز حاوی منقبض کننده عروقی است مدت عمل طولانی تری را نسبت به یک ماده که ظرفیت کمتری برای اتصال به پروتئین داشته و فاقد تنگ کننده عروقی است دارا می باشد. به طور کلی پروکائین، و کلروپروکائین که به طور اولیه برای بی حسی نخاع به کار می روند. مدت عمل کوتاه، لیدوکائین، مپی واکائین، پریلوکائین و آرتیکائین مدت عمل متوسط، در حالی که بویی واکائین و اتیدوکائین مدت عمل طولانی دارند.

بی حسی موضعی

روش ناحیه ای

عامل اصلی تعیین کننده ویژگی های دارو، نوع روش بی حسی ناحیه ای است که به کار می رود. بر حسب آن که بی حسی به صورت سطحی، انفیلتراسیون، بلوک عصبی اصلی یا فرعی به مار رفته باشد، شروع و طول مدت اثر داروهای مختلف با هم متفاوت خواهد بود. ولی قدرت داروی به کار رفته تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

در مطلب بعدی به گزینه هایی که زیر مجموعه روش ناحیه ای می باشند، می پردازیم.

 

مطالب مرتبط :

داروهای بی حسی موضعی

چه ضد دردهایی دندانپزشک اطفال استفاده می کند؟

دندانپزشکی بدون درد یا استفاده از لیزر

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال