زمان معاینه دندان کودک، بستگی به نوع تغذیه او دارد

مراقبت منظم و رعايت نکات بهداشت دهان و دندان و معاينه دندانپزشک از جمله روش‌های پيشگيری، از صرف هزينه و وقت برای درمان‌ها پيچيده آينده است.

والدين نبايد دندانپزشکي را وسيله اي براي تنبيه و ارعاب کودک معرفي کنند بلکه با بيان موارد مفيد آن مي توانند دندانپزشکي را براي کودک لذت بخش کنند.

مراقبت منظم و رعايت نکات بهداشت دهان و دندان و معاينه دندانپزشک از جمله روش‌هاي پيشگيري، از صرف هزينه و وقت براي درمان‌هاي پيچيده آينده است از اين رو فاصله ديدارها بستگي به نوع تغذيه، مراقبت‌هاي دنداني و مواد آشاميدني دارد که بطور معمول دندانپزشکان هر 6 ماه يکبار را جهت معاينه توصيه مي کنند. در اين بين ميان ترس کودکان از دندانپزشکي مانعي براي ملاقات‌هاي مرتب است به طوري که اغلب والدين در مواقع بسيار ضروري کودک خود را به دندانپزشکي مي برند. مطالب زير حاوي نکات سودمندي براي والدين جهت ترغيب و تشويق کودکان براي بردن به دندانپزشکي است.
 
والدين نبايد ديدار دندانپزشکي را وسيله اي براي تنبيه معرفي کنند. اضطراب خود را به کودک منتقل نکرده و به ديگران اجازه ندهيد موارد ترس از دندانپزشکي را براي او بازگو کنند. کلمات منفي و ترسناک مانند درد، آمپول، کشيدن را براي کودک به کار نبرده و ديدارهاي دندانپزشکي را براي کودک لذت بخش سازيد.به کودکتان بگوييد دندانپزشک‌ها دکتر دهان و دندانند. همه بچه ها هر 6 ماه يک مرتبه بايد براي معاينه پيش آنها بروند. اگر هر 6 ماه يک مرتبه به دندانپزشک برويد، دندان‌هاي سفيدي خواهيد داشت که شما را خوشگل تر نشان مي دهد.
 
دندانهاي شما دشمنان زيادي دارند که کارشان خراب کردن و سوراخ کردن دندانهاست. وقتي زياد شکلات و شيريني مي خوريد و دندانهايتان را مسواک نمي زنيد آنها خوشحال مي شوند و شروع به کار مي کنند و دندانهايتان را سوراخ و خراب مي کنند. در توضيح کار دندانپزشک بگوييد: صندلي دندانپزشکي مثل آسانسور بالا و پايين مي رود. وقتي روي صندلي نشستيد يک پيش بند مي بندند تا لباس هايتان کثيف نشود. بعد احتمالاً از دندانهايتان عکس ميگيرند تا بتوانند کرم هاي داخل دندانهايتان را که باعث درد دندانتان شده است را پيدا کنند.
 
دندانپزشک براي شروع کار دهان شما را بي حس مي کند و دکتر با يک وسيله اي که مثل هلي کوپتر صدا مي دهد کرم هاي دندان را برمي دارد و آن را با يک ماده مخصوص پر مي کند. هنگام کار هم يک وسيله اي در دهانتان هست که مثل اردک آب دهانتان را مي خورد. شايد صدا در دهانتان زياد باشد اما اذيت نمي شويد در پايان هم اگر بچه خوبي باشيد و حرف دکتر را گوش دهيد يک جايزه به شما مي دهد.
پزشک اطفال

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال