زمان مناسب مسواک زدن

زمان مناسب مسواک زدن

مسواک زدن یکی از اصول بهداشت دهان و دندان : هرگز خیلی زود شروع نکنید
با توجه به این که یک پزشک اطفال وظیفه ای غیر از ارائه اطلاعاتی برای سلامتی کودک ندارد، اما گاها می شود که به والدین توصیه می کند که مسواک زدن کودک را خیلی زود شروع کنید.

گفته های پزشک اطفال می تواند به این اصل برگردد که زمان مناسب مسواک زدن کودک چه موقع می باشد، و طبق بررسی های دندانپزشکان آکادمی آمریکایی، و دیگر گزارشات سازمان های کودکان، پوسیدگی دندان یکی از متداول ترین بیماری های دهان و دندان کشور است. بنابراین، این بسیار مهم است که والدین با پزشک اطفال همکاری می کنند تا شرایط بهداشت دندانی مناسبی را برای کودک خود در هفته اول زندگی اش به وجود آورند.

زمان مناسب مسواک زدن

زمان مناسب مسواک زدن

گرچه بسیاری از ما فکر می کنیم که مراقبت دندانی در ارتباط با پزشک های اطفال می باشد، همکاری نزدیکی با پزشک اطفال شروع می کنند حتی زودتر از این که با یک دندانپزشک در ارتباط باشند.

از زمانی که پزشکان اطفال متوجه می شوند که ملاقات های پی در پی ای که برای چک کردن سلامتی نوزاد انجام می شود، می تواند آن ها را در تشخیص سریع بیماری های دندانی کمک کند.

بیشتر از 40 درصد کودکان پوسیدگی دندان دارند، درست زمانی که در مهدکودک هستند. حرفه ای های مراقبت دندانی می دانند که پوسیدگی دندان بیماری است که قابل پیشگیری می باشد. به دلیل این که مراحلی برای مراقبت های دندانی می تواند شروع شود که از دوران بارداری مادر تا تولد نوزاد و تا 6 ماهگی او می باشد. دندانپزشکان که از این موضوع اطلاع دارند، آموزشی برای این مورد می گذارند تا به عبارتی از این بیماری های دندانی جلوگیری کنند.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال