سفید کردن دندان های تغییر رنگ یافته

به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر سفید کردن دندان های نان وایتال تغییر رنگ یافته دارای شرایطی می باشد که در ادامه ذکر کرده ایم.

شرایطی که برای سفید کردن دندان های نان وایتال تغییر رنگ یافته لازم می باشد، شامل : دندان به طور مناسب با گوتاپرکا پرشده و بعد از تمیز کردن دقیق با محلول رقیق پامیس به دقت با رابردم ایزوله می شود. دومین شرط رادیوگرافی باید موجود باشد.

دندانپزشک ترمیمی با لیزر روند کار و روش آن را در ذیل شرح داده است.

روند کار : ایجد دسترسی به اتاقک پالپ

روش : تمام مواد ترمیمی و عاج شدیدا تغییر رنگ یافته برداشته شود. تا جایی که ممکن است این کار بدون ضعیف کردن غیر ضروری دندان انجام شود.

توضیحات : نفوذ آسانتر ماده bleaching فراهم می شود.

 

روند کار : خارج کردن پرکردگی ریشه

روش : 1 تا 2mm گوتاپرکا تا زیر سطح (dentin-ogingival junction) خارج می شود. از سمان ZOE به ضخامت 1 تا 2mm استفاده می شود.

توضیحات : برای جلوگیری از نفوذ به داخل کانال ریشه / یا به داخل پریودنشیوم از طریق توبول های عاجی

سفید کردن دندان های تغییر رنگ یافته

روند کار : اماده سازی حفره

روش : عاج به دقت اچ می شود. با کلروفرم یا استون تمیز می شود. اتاقک پالپ خشک می شود.

توضیحات : برای تجزیه و پاک کردن هر نوع ماده چربی

 

روند کار : Bleaching، آماده سازی خمیر bleaching

روش : پربورات سدیم را با آب اکسیژنه 3% یا آب مخلوط کرده تا خمیری غلیظ به دست آید

توضیحات : آب اکسیژنه باید حذف شود، زیرا ممکن است باعث تحریک تحلیل شود

 

روند کار : کاربرد خمیر

روش : اتاقک پالپ را با خمیر پر کنید

توضیحات : فضای کافی برای seal مناسب باقی گذارید. هر نوع خمیر bleaching را به دقت از لبه های مینایی بردارید

روند کار : سیل حفره

روش : بین جلسات با سمان ZoE و سمان فسفات دندان را سیل کنید. در صورت لزوم به فواصل یک یا 3 بار در هفته این روند را تکرار کنید

 

روند کار : شست و شوی شیار لثه ای

روش : به دقت با آب شستشو دهید

توضیحات : برای جلوگیری از آسیب شیمیایی به بافت نرم و در نتیجه خطر تحلیل سرویکالی خارجی ریشه

 

روند کار : سیل نهایی

روش : تمام مواد Bleaching را بردارید. حفره را به دقت با آب و در نهایت با کلروفرم تمیز کنید. حفره را با اسید اچ کرده، از باندینگ عاج استفاده کنید و دندان را با روشن ترین کامپوزیت موجود ترمیم کنید.

توضیحات : برای بهبود نتایج bleaching

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال