شکستگی های تاج چیست و چگونه درمان می شود؟

شکستگی های تاج

به دنبال معاینات داخل دهانی که انجام می شود، گاه شکستگی تاج هم دیده می شود که توسط دندانپزشک ترمیمی با لیزر انجام می شود. به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر این موضوع را در ادامه مطرح کرده ایم.

تشخیص صدمات پریودنتال همراه شکستگی عاج بسیار مهم است زیراهمراه با آسیب جابجایی اضافی مشکلات وپیچیدگی های مربوط به شکستگی های تاج به طورقابل ملاحظه ای افزایش می یابد.

ترک مینایی

 ترک ها شکستگی های ناکامل بدون از دست رفتن نسج دندانی هستند. خط شکستگی معمولا در DEJمتوقف می شود. خطوط ترک وقتی که شعاع نور به طور موازی به محور طولی دندان تابانده می شود بهتر دیده می شوند هرچند انرژی ضربه ممکن است به بافت هایریودنتال وسیستم تورو سکولار موجود درسوراخ اپیکال منتقل شود . بنابراین این جلسات فراخوان ضروری است.

شکستگی مینا

 حداقل نسج دندانی ازدست رفته و بطور معمول ترمیم لازم نیست . اغلب اصلاح جزئی زوایای شکستگی راضی کننده بوده وزیبایی لازم رافراهم می آورد اگر ضروری باشد. برای ایجاد تقارن دندانی دندان سمت مخالف به شکل مشابه تصحیح می گردد.

 درمان شکستگی تاج دندان توسط دندانپزشک ترمیمی با لیزر

شکستگی مینا :عاج

شکستگی های تاج بادرگیری عاج منجر به اکسپوز شدن توبول های عاجی به محیط دهان می شوند. اگرعاج بدون محافظت رها شود منجر به التهاب پالپی می شود. اگرچه ممکن است التهاب برگشت پذیر باشد ولی نکروز پالپ یکی از عواقب احتمالی باشد . بنابراین بهتراست پالپ هرچه سریع تر دربرابر محرک های خارجی محافظت شده وتاج دندان توسط یکی ازترمیم ها ی زیربازسازی شود.

ترمیم موقتی عاج

مواردی وجود دارد که بهتراست ترمیم موقتی برای طولانی مدت ترجیح داده شود. برای مثال وقتی که وضعیت سلامت عمومی کودک به مخاطره افتاده است ممکن است تازمان بهبودی کو دک ترمیم موقتی عملی ترین راه حل باشد . مثال دیگروقتی است که آسیب جابجایی مربوط ، نیاز به ثابت کرد ن فوری دارد .دراین روش عاج اکسپوز شده با هیدرو کسید کلسیم پوشانده می شود. بعداز اچ کردن ، شست وشور خشک کردن مینا یک لایه از کامپوزیت لایت –کیور استفاده می شود . به عنوان یک روش دیگر تمام سطح شکستگی می تواند باسمان گلاس آینو مر پوشانده شود.

چسباندن مجدد قطعه تاجی

اطلاع عموم ازاین مسأله که قطعه شکسته م تواند دوباره چسبانده شود . مهم است .افرادباید بدانندکه باید ازخشک شدن قطعه شکسته رادرلیوان آّب قرارداد ه وهرچه زودتر  درمان دندان پزشکی انجام شود. اگر برای مدتی ترمیم موقتی استفاده شود باید قطعه شکسته برای مدت طولانی تر درسرم فیزیو لوژی نگه داشته شود. قطعه شکسته بعدها توسط کامپوزیت flowableبه دندان باند می شود.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال