عادات ثانویه در مکیدن انگشت

عادات ثانویه در مکیدن انگشت

بحثی که در ادامه پست قبلی به آن پرداخته خواهد شد، موضوع عادات ثانویه در مکیدن انگشت در کودکان با نظر دندانپزشک اطفال خوب در تهران است. این دندانپزشک اطفال خوب به عاداتی در کودک اشاره می کند که می تواند نتیجه همان اضطراب کودک باشد که در ادامه به صحبت دکتر رکنی، دندانپزشک اطفال می پردازیم.

ساير عادات که مرتبط با مکیدن طولانی مدت انگشت کودک است :

مكيدن انگشت فعاليتي پيچيده است كه مي تواند مسايل فيزيكي، احساسي و رواني عديده اي ايجاد كند. مي تواند روي عزت نفس بچه ها اثر بگذارد، عملكرد درسي آن ها را خراب كند. بر روابط اجتماعيشان اثر بد بگذارد، به رشد دندان هاي آن ها و نيز توانايي صحبت روشن آن ها لطمه بزند.

علاوه بر اين بسياري از کودکان به هنگام مكيدن انگشت انگاره هاي رفتاري به خصوصي را ايجاد مي كنند كه به تدريج بخشي از عادت مكيدن انگشت مي شود. اين عادات ثانويه، معمولا وقتي عادت مكيدن انگشت ترك مي شود، كنار گذاشته مي شود.

 

عادات ثانويه:

  • پيچاندن مو:

بچه هايي كه انگشت مي مكند اغلب در حالت مكيدن انگشت مو هاي خود را مي پيچند گر چه ممكن است اين مشكل آن چنان جدي به نظر نرسد مي تواند منجر به از بين رفتن و ريزش مو ها شود. بعضي از والدين سعي مي كنند با تراشيدن و يا كوتاه كردن مو مانع از آن شوند كه فرزندشان موي خود را پيچ و تاب دهد اما اين كار معمولا اين رفتار  را متوقف نمي سازد اغلب اوقات پيچ دادن مو با توقف مكيدن انگشت تمام مي شود . پدر و مادر مي توانند مطمئن باشند كه موهاي ريخته شده در مدت كوتاهي در خواهند آمد.

 

  • دست در شلوار كردن:

بسياري از بچه ها وقتي انگشت مي مكند دست در شلوار خود مي كنند و به آلت تناسلي شان دست مي زنند. اين رفتار در نوزادان و كودكان پيش دبستاني زياد ديده مي شود و مي تواند طبيعي ارزيابي شود اما وقتي اين اقدام با مكيدن انگشت همراه شود،مادام كه مكيدن انگشت از بين نرود ،دشوار مي توان اين عادت را از بين برد.

 

  • ماليدن گوش و نوازش كردن و در آغوش كشيدن اشياء:

بسياري از بچه ها به هنگام مكيدن انگشت ،پتو يا چيز ديگري را لمس و نوازش مي كنند. حتي بعضي از بچه ها به هنگام مكيدن انگشت كسي را كه نزديك به آن ها ست نوازش مي كنند.

 

  • خيس كردن رختخواب:

بعضي از كودكاني عادت به مكيدن انگشت دارند با شب ادراري روبرو هستند. گر چه شب ادراري هميشه با مكيدن انگشت همراه نيست ممكن است يك ارتباط فيزيكي ميان اين دو وجود داشته باشد. بسياري از كودكاني كه انگشت مي مكند مي خواهند به آرامش برسند و به خواب روند. وقتي به خواب عميق مي رسند فعاليت مكيدن انگشت حالت انفعال پيدا مي كند .خواب در تمام مدت شب گاه سبك تر مي شود ممكن است مكيدن انگشت دوباره شروع شود و با مكيدن انگشت كودك دواره به شرايط خواب عميق فرو مي رود و بنا براين ممكن است كودك احساس نكند كه بايد به دستشويي برود.البته شب ادراري تهديدي براي سلامتي كودك محسوب نمي شود اما مي تواد به لحاظ احساسي كودك را ناراحت و خجالت زده بكند. در اين حالت بايد فكري به حال مكيدن انگشت كرد تا مسأله شب ادراري هم حذف شود.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال