علائم اضطراری ای که نباید از دست بدهید!

علائم اضطراری ای که نباید از دست بدهید!
علاوه بر شناخت این علائم، حتما این موضوع را در نظر بگیرید که در اسرع وقت به پزشک اطفال مراجعه کنید.

نوزاد بیمار

نوزادتان کمتر از 1 ماه سن دارد و به نظر می رسد بیمار است (استفراغ، سرفه، رنگ پریده) و یا اینکه سیستم بدنی اش به طور غیر طبیعی عمل می کند، مانند (تغذیه ضعیف و یا خواب بیش از حد) .بهتر است در این موارد حتما به پزشک اطفال مراجعه کنید.
در این سن، این علائم جدی هستند تا زمانی که خلاف آن ثابت شود . در طول ماه اول زندگی، عفونت می تواند به سرعت پیشرفت کند.

علائم اضطراری ای که نباید از دست بدهید!

علائم اضطراری ای که نباید از دست بدهید!

بی حالی شدید

کودک تان به فضا خیره می شود، نه لبخندی می زند، و حتی نمی خواهد در همه بازی یا شرکت کند و یا به سختی به شما پاسخ می دهد. فرزند شما بیش از حد ضعیف است که حتی گریه کند، یا اینکه به سختی بیدار باشد. این علائم جدی است. توجه داشته باشید: خواب بیشتر در زمانی که بیماراست، طبیعی است، اما زمانی که کودک تان بیدار بماند، باید هوشیار باشید.

گیجی

شروع ناگهانی گیجی (هذیان گویی). کودک تان بیدار است اما چیزهای عجیب و غریب مدام می گوید، همه چیز می بیند ولی شما را به درستی نمی شناسد.
نکته: هذیان گذرا می تواند برای 5 دقیقه یا در تب بالاتر دیده شود. با این حال، اگر کوتاه نیست، پس می تواند این سرگیجه و تب می توانید علائم جدی به دنبال داشته باشد.

درد شدید

درد شدید ناتوان کننده است. او آن را با تمام فعالیت های عادی دخالت می دهد. کودک فقط می خواهد که تنها گذاشته شود. اگر فرزند شما گریه می کند، درست زمانی که شما سعی می کنید او را نگه دارید و یا حرکتش دهید، این می تواند نشانه ای از مننژیت یا آپاندیس باشد. کودکان نیز قادر به خواب هستند و یا حتی می توانند سریع به خواب بروند.

گریه تسلی ناپذیر

گریه ثابت تسلی ناپذیر در کودک، می تواند ناشی از درد شدید باشد تا زمانی که ثابت شود. این در کودکانی درست و خوب نمی خوابند و یا اینکه سریع به خواب می روند، دیده می شود و شک برانگیز است . و هنگامی که بیدار می شوند، در هیچ فعالیت های عادی خودشان را درگیر نمی سازند.
نکته : به جای گریه ثابت ، درد شدید نیز ممکن است موجب شود فرزندتان به ناله، زاری و یا گریه شدید بیافتد.

نمی تواند راه برود

اگر فرزند شما راه رفتن را یاد گرفته است اما پس از مدتی او توانایی ایستادن یا راه رفتن را از دست می دهد، ممکن است یک آسیب جدی به پاهای او وارد شده باشد و یا اینکه یک مشکل تعادل در پاهایش داشته باشد. اگر فرزند شما خم خم راه می رود، و یا اینکه در حال راه رفتن دستش را روی شکمش می گذارد، ممکن است یک مشکل جدی مانند آپاندیس داشته باشد.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال