علت آبسه دندان شیری چیست

 آبسه دندانی به دلیل ضربه به دندان، همچنین عفونت و وارد شدن پوسیدگی دندان به انتهای ریشه به وجود می‌آید که مهمترین عامل ایجاد کننده آبسه دندان شیری کودک پوسیدگی است.

دو نوع آبسه داریم یکی آبسه دندانی و دیگری آبسه لثه؛ که آبسه دندانی عبارت است از تجمع میکروب‌ها به علاوه گلبول‌های سفید از بین‌ رفته به همراه ترشحات.

التهاب لثه در کودکان نادر است اما بعضی از بیماری‌ها التهاب لثه را به وجود می‌آورند.

آبسه دندانی به دو دلیل به وجود می‌آید؛ یکی به دلیل ضربه به دندان و دیگری به دنبال عفونت و وارد شدن پوسیدگی دندان به انتهای ریشه که مهمترین عامل ایجاد کننده آبسه دندان شیری کودک پوسیدگی است.

اگر پوسیدگی دندان به انتهای ریشه برسد عصب از بین می‌رود و از انتهای ریشه میکروب‌ها عبور می‌کنند و در ادامه بین گلبول‌های سفید و میکروب‌ها برخورد ایجاد می‌شود که در نهایت التهاب بوجود می آید و آبسه دندانی شکل می‌گیرد.

متأسفانه آبسه، مرحله پیشرفته بیماری است و در اکثر موارد چاره‌ای جز کشیدن دندان نداریم. آبسه دندان نیز می‌تواند به دو صورت حاد و مزمن دیده شود که اگر آبسه حاد به وجود آمده باشد ابتدا باید آبسه درمان شود و بعد دندان کشیده شود اما در موارد ابتلا به آبسه مزمن می‌توان هم‌زمان دندان را کشید و درمان دارویی را نیز انجام داد.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال