غذا دادن به کودک

غذا دادن به کودک

پزشک اطفال درباره غذا دادن به کودک در این مطلب توضیح داده است و اینکه غذا دادن به کودک به چه زمانی مناسب می باشد.

طبق گفته های پزشک اطفال، نوزاد بعد از گذشت شش ماه کم کم می تواند غذاهای نرم را شروع به خوردن کند. که این غذاها را بیشتر مادران غذا های کمکی می نامند مانند پوره های مختلف، که به نوزادان داده می شود. این که می گوییم نوزادان غذا های نرم را برای شروع استفاده کنند به این دلیل است که نوزاد از همین شش ماهگی شروع به درآوردن دندان می کند.

توسط پزشک اطفال جهت اطلاع از این قضیه که جمع آوری شده است، به ادامه مطلب رفته و از این مطلب استفاده لازم را ببرید.

حال در این جا سوالی مطرح می شود که بسیاری از مادران ممکن است از پزشک اطفال داشته باشند.

  • چه زمانی کودک می تواند شروع به غذا خوردن غذا های جامد نماید؟
در پاسخ می شود گفت که توصیه پزشک اطفال به مادران این است که تغذیه با شیر مادر به عنوان تنها بهترین منبع تغذیه برای کودک شان می باشد که به مدت 6 ماه این قضیه ادامه دارد و حتی بیشتر از آن هم ادامه می یابد. هنگامی که شما غذاهای جامد را به رژیم غذایی کودک خود اضافه می کنید، در حدود 6 ماهگی، این غذا دادن کمکی همراه با شیر مادر تا زمانی که کودک حداقل 12 ماه شود ادامه می یابد. قبل از این سن به جای بلع غذا، نوزادان را به غذا خوردن با قاشق تشویق کنید تا یاد بگیرند.
Feeding the Baby

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال