فراز و نشیب دندانپزشکی کودکان در ایالت متحده

 • 1900 : کودکان اندکی در مطب های دندانپزشکی درمان می شدند . در 50 دانشکده دندانپزشکی ایالت متحده تعلیم در مورد مراقبت از دندان های کودک یا وجود نداشت یا ناچیز بود .
 • 1924 : اولین کتاب جامع دندانپزشک کودکان منتشر شد .
 • 1926 : گزارش Gies در مورد آموزش دندانپزشکی خاطرنشان می کند که فقط در 5 تا 43 دانشکده دندانپزشکی ایالت متحده تسهیلات خاص برای درمان کودکان طراحی شده است .
 • 1927 : بعد از تقریبا یک دهه ناامیدی از ایجاد گروهی سازمان دهی شده برای ترویج دندانپزشکی کودکان ، جامعه ترویج دندانپزشکی کودکان آمریکا در جلسه انجمن دندانپزشکی (ADA) در Detroit بنیاد نهاده شد .
 • 1932 : گزارش کمیته کالج جامعه ترویج دندانپزشکی کودکان آمریکا بیان می کند که در سال 1928 ، 15 دانشکده دندانپزشکی کار عملی در رابطه با کودکان ارائه نمی دهد و در 22 دانشکده اطلاعات تئوری در این زمینه انجام نمی شود .
 • 1935 : شش برنامه تحصیلی عمومی و هشت برنامه تخصصی درمورد دندانپزشک اطفال وجود دارد .
 • 1940 : جامعه آمریکایی ترویج دندانپزشکی کودکان نام خود را به جامعه دندانپزشکی کودکان تغییر داد .
 • 1941 : در Cleveland روز سلامت دندانی کودکان و در Akron  و Ohio هفته سلامت دندانی کودکان برگزار شد .
 • 1942 : اثربخشی کاربرد فلوراید موضعی در پیشگیری از پوسیدگی شرح داده شد . شورای آموزش دندانپزشکی توصیه می کند که در کلیه دانشکده های دندانپزشکی ، دندانپزشکی کودکان به عنوان جزئی از برنامه آموزشی باشد .
 • 1945 : اولین فلوریداسیون مصنوعی آب در Grand Rapids میشیگان آغاز شد .
 • 1947 : انجمن پدودونتیک آمریکا تشکیل شد ( به میزان زیادی ، نیاز به سازمانی با رویکرد علمی تر درباره سلامت دندانی کودکان باعث ایجاد انجمن شد .)
 • 1948 : بورد دندانپزشکی کودکان آمریکا ، گروهی متشکل برای دادن گواهی نامه به داوطلبان دندانپزشکی کودکان مشخص شد و بوسیله شورای آموزش دندانپزشکی ADA به رسمیت شناخته شد .
 • 1949 : اولین هفته فوریه به عنوان به عنوان هفته ملی سلامت دندانی کودکان نامیده شد .
 • 1955 : روش اسید اچ شرح داده شد .
 • 1960 : 18 برنامه تحصیلی عمومی و 17 برنامه تخصصی درمورد دندانپزشکی کودکان وجود دارد .
 • 1964 : کرست اولین خمیردندان فلوراید دار ، مورد تایید ADA قرار می گیرد .
 • 1974 : کارگاه بین المللی فلوراید و کاهش پوسیدگی های دندانی توصیه می کند که مکمل های مناسب فلوراید تا حد ممکن بلافاصله بعد از تولد آغاز شود ( این توصیه بعدها بوسیله کارشناسان به 6 ماهگی تغییر داده شد .)
 • 1981 : فوریه ماه ملی سلامت دندانی کودکان نامیده شد .
 • 1983 : کنفرانس گسترش توافق که در موسسه ملی سلامت دندانی برگزار شد ، اثربخشی و فواید سیلانت ها را تایید کرد .
 • 1984 : انجمن پدودونتیک آمریکا نام خود را به انجمن دندانپزشکی پدیاتریک آمریکا تغییر داد.
 • 1995 : تعریف جدیدی برای تخصص دندانپزشکی کودکان بوسیله مجلس نمایندگان ADA اتخاذ شد :دندانپزشکی کودکان تخصصی است که بر پایه سن تعریف می شود و شامل هر دو مراقبت اولیه و جامع پیشگیری و درمانی سلامت دهانی برای نوزادان و کودکان تا نوجوانی و افراد با نیازهای مراقبت سلامتی خاص می باشد .
 • 2003 : AAP خط مشی زمان بندی ارزیابی خطر سلامت دهانی و تاسیس خانه دندانپزشکی ، را وضع کرد و صدور این بیانیه موجب بروز پیامد های متعددی از جمله نیاز به شناسایی عوامل موثر غربالگری سریع در مطب های دندانپزشک اطفال و مکانیسم های ارجاع و مداخله فوری برای کودکان در خطر بالا خواهد شد .

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال