فضا نگهدار دندان

فضا نگهدار دندان

مکانیزم افتادن دندان شیری به این صورت است که وقتی موعد رشد دندان دائمی فرا میرسد. همزمان با رویش دندان دائمی به مرور به دندان شیری که دقیقا بالای دندان دائمی قرار گرفته ،فشار می آید و این فشار رفته رفته باعث تحلیل ریشه دندان شیری شده و این اتفاق ادامه میابد تاوقتی که دیگر دندان شیری فاقد ریشه شود. در این حالت دندان شیری لق شده و در نهایت لقی آنقدر زیاد میشود که دندان بیفتد .

SPACE.jpg

اگر یک یا چند دندان شیری زود از دست داده شوند دندانهای کناری آنها ممکن است خم شده و یا به داخل فضای حاصله حرکت کنند. ضمناً دندانهای موجود در فک مقابل هم ممکن است به سمت آن فضای خالی حرکت نمایند.در این حالت فضای حاصل از کشیده شدن دندان شیری توسط دندانهای دائمی  مجاور اشغال شده و دیگر جایی برای رویش دندان دائمی جانشین آن که قرار است چند سال بعد رویش نماید باقی نمی‌ماند و ناچاراً دندان زیرین یا نهفته شده و یا کج درآمده و ردیف دندانها را بهم می‌زند و نیاز به درمان ارتودنسی پیش می‌آید.

space-maintainer-203x200.jpgفضا نگهدارنده‌ها اسباب‌های کوچکی هستند که از فلز یا مواد پلاستیکی ساخته شده و بخوبی با دهان بیمار تطابق می‌یابند. بیشتر کودکان ظرف چند روز اول با آن خود را وفق داده و به آن عادت می‌کنند.

پزشک اطفال

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال