فیشورسیلنت

فیشورسیلنت

در برخی سطوح دندانی بویژه سطوح جونده ، شیارها و فرورفتگیهایی وجود دارد .

در اولین دندان آسیای دائمی این شیارها عمیقتر هستند . به علت آنکه موهای مسواک آنقدر ظریف نیستند و نمی توانند عمق شیارها را تمیز کنند ، مواد غذایی و میکروبها بخوبی از روی دندان پاک نمی شوند . با تجمع مواد غذایی و فعالیت میکروبها در این نواحی ، مینای دندان ضعیف شده ، پوسیدگی آغاز می گردد . برای پیشگیری از پوسیدگیهای سطوح جونده ، مواد مخصوصی به نام فیشورسیلنت وجود دارند که می توان از آنها برای بستن عمق شیارها بطور مؤثر استفاده کرد . بدین ترتیب از تجمع مواد غذایی و میکروبها و ایجاد پوسیدگی جلوگیری خواهد.

سیلنت ها می توانند سالهای زیادی بر روی دندان باقی بمانند . گاهی اوقات به علت جویدن مواد غذایی سخت ، مانند آبنبات و یا مواد غذایی چسبنده ممکن است از جا کنده و شکسته شوند . به همین دلیل گاهی نیاز به اصلاح دارند و بهتر است هر شش ماه یکبار بررسی شوند . در حال حاضر استفاده از سیلنت روش مؤثری در پیشگیری از پوسیدگیهای سطوح جونده دندان شناخته شده است . استفاده از فیشور سیلنت بعد از معاینه دندانها ،‌ با تشخیص و صلاحدید دندانپزشک انجام می شود.

 

fissure3.jpg

 

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال