مراقبت پس از کشیدن دندان و درمان های روی استخوان

بعد از کشیدن دندان دندانپزشک چه می کند؟ دندانپزشک بعد از کشیدن دندان چه توصیه هایی به بیماران دارد؟

در ادامه شرح لیزرهای کم توان توسط دندانپزشک، حال به ادامه این موضوع می پردازیم.

تاباندن اشعه روی محل کشیدن دندان قبل و پس از جراحی مفید است. تابش 1 ژول در نقطه ورود سوزن بی حسی و 2 ژول درست زیر اپکس دندان باعث اثرات موقت ولی مفیدی همچون اثر بخشی سریع تر بی حسی موضعی وکاهش خونریزی حین و پس از کشیدن دندان خواهد شد. یک تابش اضافی پس از کشیدن دندان J/cm2 روی استخوان آلوئول و انسجاج لثه ای برای کنترل تورم و التهاب و در نتیجه کاهش درد و تسریع ترمیم کار ساز است.

مراقبت پس از کشیدن دندان و درمان های روی استخوان

مطالعاتی که روی اثر طول موج های گوناگون لیزرهای کم توان بر تشکیل استخوان آلوئول صورت گرفته حاکی از آن است که لیزرهای Nd:YAG،HeNe، و دیود GaAIAs باعث تسریع ترمیم و بالا رفتن سرعت تشکیل استخوان متعاقب کشیدن دندان می شوند. لیزر های دیود و HeNe اثرات مشابه یا بهتری نسبت به Nd:YAG نشان داده اند. مطالعات حیوانی با لیزرهای کم توان Nd:YAG،HeNe ودیود GaAIAs حاکی از وقوع واکنش های بیولوژیکی حرارتی در استخوان و مغز استخوان تحت تابش اشعه بوده است. این پدیده باعث استیوژنزیس سریع تر بافت استخوانی نسبت به موارد کنترل شده با لیزر CO2 شد. اما لیزر اگزیمر باعث تشدید نکروز و تاخیر ترمیم می گردد. لیزر های کم توان باعث تحریک پروتیین های استخوان ساز(bone morphogenetic protein:BMP) و نیز تحریک سلول های مزانشیمال تمایز نیافته به استیوبلاست می گردد که استیوژنزیس را افزایش خواهد داد. افزایش گردش خون نیز باعث تامین نمک های آلی بیشتر خواهد شد که به نوبه خود تشکیل استخوان را تسریع می بخشد.

 

مطالب مرتبط :

نمونه ای از کاربرد لیزر در دندانپزشکی ترمیمی

درمان دندان با استفاده از لیزر و تجهیزات دیجیتالی

کاربرد لیزر اربیوم جهت کاهش تعداد باکتری ها در درمان های اندودنتیک

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال