مسافرت و آسم

مسافرت و آسم

پزشک اطفال همان طور که عنوان را می بینید می خواهد به این موضوع بپردازد.

پزشک اطفال می گوید موضوعی که ممکن است سوال بسیاری از مادران از پزشک اطفال باشد که در صورت داشتن آسم چگونه می شود سفر کرد و رابطه این دو چه می باشد.

طبق گفته های دندانپزشک اطفال خوب در ادامه مطلب به ادامه این بحث می پردازیم.

 

طبق نظر پزشک اطفال و یا دندانپزشک اطفال خوب، دکتر رکنی، آسم کودکتان نباید برنامه شما را با نرفتن به جایی دیگر و یا تعطیلات، خراب کند یا اینکه در صورت رفتن، کودکتان تمام مدت در داخل چادر خوابیده باشد. با کمی دقت و آمادگی های لازم و خوب، شما و کودکتان می توانید اوقات خوشی را برای هم در طول دور بودنتان از خانه به وجود آورید.

قبل از رفتن :

زمان جمع کردن چمدان، داروی کودکتان را بردارید. آن ها را دم دست داشته باشید، منظور کودکتان است، اینکه از او بخواهید کمکتان کند نه اینکه او را از اول داخل ماشین حبس کنید. و اگر با هواپیما سفر می کنید، مطمئن شوید که چمدان چرخ دار دارید.

هم چنین کارت بیمه تان و برنامه حمله های آسمایی را بردارید، (با این کار نام داروها، دز آن ها، اطلاعات، و شماره پزشک اطفال مورد نظرتان را بردارید که در صورت نیاز از آن استفاده کنید.).

مسافرت و آسم

اگر به خارج از کشور سفر می کنید، به این فکر کنید که نامه ای به پزشک اطفال خود بنویسید و نشانه ها و داروها و تجهیزات کودکتان را شرح دهید. این می تواند به مسائل امنیتی و غیره کمک کند.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال