چرا معاینه دندان های کودکان توسط دندانپزشک اطفال مهم است؟

پدر و مادرها باید به بهداشت دهان و دندان فرزندان خود اهمیت بسیار زیادی دهند، مراجعه فرزندان به دندانپزشک اطفال و نیز ترویج بهداشت دهان و دندان باید با آموزش دهی به پدر و مادر ها صورت گیرد.

در طول معاینات دندانپزشکی از آن ها بپرسید در زمان بارداری و نیز زمانی که نقش مادر یا پدر را عهده دار هستند چه میزان به سلامت و بهداشت دهان و دندان خود اهمیت می دهند؟ به عنوان مثال برخی از والدین به جای استفاده از فلوراید در زمان خواب فرزندشان، به آن ها آب میوه می دهند. این گونه سوالات کمک شایانی در خدمت رسانی آموزش و پرورش و نیز خدمت رسان های بهداشت و دهان و دندان، می کند.

چرا معاینه دندان های کودکان توسط دندانپزشک اطفال مهم است؟

آموزش بهداشت و دهان و دندان به کودکان کمک بسیاری می کند

آموزش بهداشت دهان و دندان به کودکان، در ویزیت هایی که توسط دندانپزشک اطفال صورت می گیرد بسیار مهم است.کودکانی که از ابتدا معاینات دندانپزشکی انجام می دهد احتمال این که نسبت به بهداشت دهان و دندان از خود نگرش خوب و مثبت ارائه دهند زیاد است. همچنین زنان بارداری که در زمان بارداری به بهداشت دهان و دندان خود اهمیت می دهند، می توان گفت که به مراقبت از دندان های فرزند خود نیز اهمیت می دهد.

رفع مشکلات دهان و دندان در ویزیت های اولیه

معاینات اولیه کودکان از همان ابتدا باعث می شود پوسیدگی دندان آن ها به موقع تشخیص داده شده، و از پوسیدگی بیش از حد دندان کودک جلوگیری شود، همچنین این معاینه باعث می شود از صرف وقت و هزینه بکاهد. درمان زودهنگام بیماری نیز مهم است زیرا بیماری های دهان می تواند از مادر به کودک از طریق بزاق منتقل شود. مراجعه فرزندانتان به پزشک اطفال و یا دندانپزشک اطفال باعث می شود از پوسیدگی دندان کودک خود جلوگیری کرده و لبخندی زیبا به فرزندان خود هدیه کنید.

منبع: webmd.com

مطالب مرتبط:

نکاتی مهم در مودر واکسن کودکان

توضیحات دندازشک اطفال برای سیلانت تراپی دندان کودکان

 

 

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال