معاینه دندان ها توسط دندانپزشک اطفال

معاینات کلینیکی که توسط دندانپزشک اطفال صورت می گیرد :

به محض اینکه تاریخچه پزشکی و دندانپزشکی کامل شد، دندانپزشک اطفال برای آغاز معاینات کلینیکی آماده می شود. تمرکز روی دندان شکسته یا جابجا شده می تواند باعث شود دیگر صدمات مهم را متوجه نشویم.بنابراین در تشخیص هر صدمه ناشی از آسیب،باید یک روش منظم را برای معاینه کلینیکی به کاربرد.

معاینه خارج دهانی

معاینه کاملی باید برای آسیب به استخوان هاای صورت انجام شود. اسکلت صورت باید برای تعیین عدم پیوستگی استخوان های صورتی لمس شود. زخم های خارج دهانی و کوفتگی ها باید ثبت شوند. مفصل گیجگاهی-فکی باید لمس و هرگونه تورم،کلیک یا خش خش مورد توجه قرارگیرد. عملکرد فک پایین در کلیه حرکات خارج از مرکز باید بررسی شود.هر گونه سفتی یا درد در ناحیه گردن کودک نیاز مند ارجاع فوری به پزشک برای ارزیابی احتمال صدمه به مهره های گردن است.

معاینه دهانی توسط دندانپزشک اطفال

معاینه داخل دهانی

کلیه بافت های نرم باید معاینه شده و هرنوع صدمه ای ثبت شود.حضور اجسام خارجی در پارگی لب ها و گونه ها،نظیر قطعات دندانی یا شن،باید مشخص شود. خارج کردن اجسام در مرحله اول مانع ایجاد فونت مزمن و فیبروز بد شکل می شود.هر دندان موجود در دهان باید از نظر شکستگی،اکسپوژر پالپ و جابجایی معاینه شود.در برخی از شکستگی ها،لایه بسیار نازکی از اج روی پالپ باقیمانده به طوری که محدوده پالپ به صورت ته رنگ صورتیاز ورای عاج نمایان است. دندانپزشک باید بسیار مراقب باشد تا عاج باقیمانده را با وسایلی که در معاینه به کار می برد،سوراخ نکند. جابجایی دندان ها و نیز لقی آن هادر جهت افقی و عمودی باید ثبت شود. افزایش لقی یک دندادن شیری آسیب دیده نشان دهنده آسیب بهPDL است مگر اینکه دندان تحت تحلیل طبیعی ریشه باشد. واکنش دندان ها به لمس و دق باید ثبت گردد. حساسیت به دق یک علامت خوباز التهاب PDL است. تست های حیات پالپ به طوررایج در دندان های شیری کاربرد ندارند. زیرا این آزمایش ها نیازمند یک بیمار همکار و آرام است که بتواند واکنشی را که احساس می کند گزارش کندو برخی کودکان خردسال فاقد این توانایی هستند.

 

مطالب مرتبط :

معاینات کلینیکی کودک به گفته دندانپزشک اطفال چطور است؟

مواردی که باید به دندانپزشک خود بگویید

دندانپزشک خوب و گام هایی برای پیدا کردن آن

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال