معرفی یک گروه جدید از آنتی بیوتیک های باکتریوسیدال

از آنتی بیوتیک های باکتریوسیدال گفتیم، اینکه موجب مرگ حقیقی میکروارگانیسم ها می شوند. همانطور که دندانپزشک اطفال اشاره کرد، آنتی بیوتیک ها را تقسیم بندی کردیم، براساس هدف و غیره. اما این بار یک آنتی بیوتیکی را معرفی می کنیم که گروه جدیدی از آنتی بیوتیک های باکتریوسیدال می باشد.

سفالوسپورین ها :

سفالوسپورین ها گروه جدیدی از آنتی بیوتیک های باکتریوسیدال هستند که از نظر شیمیایی مشابه پنی سیلین هستند. طیف پوششی آن ها وسیع بوده و بر اساس طیف پوششان به 5 نسل تقسیم می شوند. بسیاری از سفالوسپورین ها در فعالیت شان علیه ارگانیسم های گرم مثبت شبیه پنی سیلین هستند(بجز استرپتوکوک فکالیس) و به پنی سیلیناز مقاوم هستند. نسل اول سفالوسپورین ها فعالیت محدودی علیه آنتروباکترهای گرم منفی دارند. اما داروهای جدیدتر فعالیت بیشتری در برابر این عوامل دارند.

سفالوسپورین ها

سفالوسپورین ها حساسیت متقاطع را در بیمارانی که به پنی سیلین حساسیت دارند، نشان می دهند. سفالوسپورین های خوراکی شامل سفالکسین، سفادروکسیل، سفاکلور و … هستند. این ها نسبت به پنی سیلین عوارض جانبی کمتر و وقتی به شکل خوراکی مصرف می شوند تلخی کمتری دارند. سفالوسپورین ها در برابر پاتوژن های دهانی موثر هستند اما به طور کلی فعالیت های بی خوازی نسبت به پنی سیلین داشته و در بهترین حالت فعالیت مشابهی علیه فلور دهانی هوازی دارند. بنابراین، سفالوسپورین ها به طور کلی در اکثر عفونت های دندانی مزیتی بر پنی سیلین ها ندارند و معمولا گرانتر هم هستند. سفالوسپورین ها باید برای عفونت های شدید ارگانیسم های گرم منفی یا عفونت های مختلط به کار روند.

در رابطه با پروفیلاکسی هم باید اشاره ای کنیم که برای دیگر بیماران پر خطر است!

کودکان مبتلا به نقص سیستم ایمنی ممکن است ریسک بالایی برای ایجاد عفونت موضعی یا سیستمیک به دنبال باکتریمی گذرا پس از اعمال دندانپزشکی داشته باشند. بنابراین پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی ممکن است برای بیمارانی با نقص اولیه یا اکتسابی مشخص در نظر گرفته شود. باکتریمی در کودکانی با هر شکلی از لوله های فلزی نظیر شنت عروقی، شنت بطنی، کاتتر ورید مرکزی، وسایل ارتوپدی و نظیر اینها ممکن است منبعی از عفونت برای جسم فلزی فراهم کند. علاوه بر استفاده از دستور العمل های اخیر مرتبط با پروفیلاکسی، مشاوره با پزشک کودک برای به حداکثر رساندن درمان کودک نیز توصیه می شود.

مطالب مرتبط :

 

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال