ملاحظات تکنیکی سیستم های لیزر اربیوم

تکنیک های لیزر اربیوم :

به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر طول موج های Er : YAG و Er,Cr : YSGG را نمی توان مانند لیزرهای بافت نرم (مانند دیود و No : YAG) از طریق فیبر نوری کوارتز هدایت نمود. فیبرهای مادون قرمز برای هدایت این طول موج ها که در وسط طیف مادون قرمز قرار می گیرند، به کار می رود. از فیبرهای کوارتز تنها برای انتقال طول موج های مابین 300 NM و 2400 می توان بهره برد، و در خارج از این محدوده توانایی انتقال انرژی به شدت کاهش می یابد. کیفیت این فیبرها از زمان معرفی اولین لیزر دندانپزشکی در سال 1997 پیشرفت زیادی کرده است.

دندانپزشک ترمیمی با لیزر در ادامه اشاره می کند که در دستگاه اولیه لیزر Er : YAG تنها 11درصد از جراحان می توانستند برای 100 بار از یک فیبر اتسفاده کنند و 30 درصد از آن ها حداکثر 50 بار یا بیشتر از یک فیبر بهره می بردند. امروزه می توان امروزه می توان برای سال ها از یک فیبر برای صدها تا هزاران بار از یک فیبر استفاده نمود. مراقبت کافی از فیبرهای نوری همچون تمیز کردن هندپیس و نوک ان برای حفظ کارایی دراز مدت این فیبرها لازم است. در حال حاضر سه روش متفاوت برای انتقال انرژی  لیزر از دستگاه به هندپیس وجود دارد. روش اول یک فیبر نوری حاوی قلوراید آلومینیوم زیرکونیوم یا مواد مشابه است.

ملاحظات تکنیکی لیزر اربیوم

به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر جایگزین آن یک سیستم هادی توخالی به شکل لوله است که نور لیزر را با انعکاس آینه های داخلی انتقال می دهد. این لوله های توخالی از فیبرهای نوری ارزان تر هستند، اما انعطاف پذیری کمتری داشته و طول کلی آن ها کوتاه تر از انواع فیبرها است(از 30 تا 120 سانتی متر). راه سوم انتقال انرژی لیزر از طریق بازوهای لولادار است که به شکل سنتی برای طول موج های بلند همچون لیزر CO2 کاربرد دارد.

فیبر به هندپیسی وصل می شود که اغلب دارای نوک جدا شونده است تا قابلیت استریل شدن و استفاده مجدد را داشته باشد. بسیاری از درمانگرها می توانند 30 تا 50 بار از یک نوک استفاده نمایند، قبل از آنکه آنقدر خورده شود که نیاز به تعویض داشته باشد. این نوک ها را می توان در تماس با بافت قرارداد یا با فاصله از نسج به کار برد که بستگی به شرکت سازنده دارد. دو نوع هندپیس در دسترس است : یکی مشابه هندپیس های عادی دندانپزشکی است که نوک قابل تعویض آن مانند فرز عادی برداشته و گذاشته می شو، در حالی که نوع دوم آن مانند مداد دارای یک نوک قابل تعویض انحنادار است که با توجه به دستگاه تولیده شده یکی از این دو نوع عرضه می شود.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال