نتایج کوتاه مدت و طولانی مدت کنترل رفتار کودکان

متاسفانه مطالعات اندکی از طرف محققان و دندانپزشک اطفال و غیره می باشد، که اثر روش های کنترل رفتار را که در کودکان به کاررفته بر روی رفتار ایجاد شده در بزرگسالی نشان دهد. اینطور بیان شده که کاربرد برخی از روش های خشن به ویژه زمانی که کودک نسبتا خردسال باشد تاثیری بر کسب مراقبت های دندانپزشکی آینده بیمار ندارد. از سوی دیگر روش های خشن تری که در کودکی به کار رفته، عامل موثری در ایجاد رفتار ترس در بیماران بزرگسال دندانپزشکی بوده است. صراحتا اطلاعات کافی برای تشریح این موضوع موجود نیست، اما قبل از هر نتیجه گیری باید به ملاحظات شیوه زندگی، تکامل شخصیتی و محیط پیرامون توجه کرد.

به عنوان اثرات کوتاه مدت، تقویت مثبت سبب کاهش رفتار از هم گسیخته در درمان کودکانی که ابتدا در سطوح مختلفی از خط پایه رفتار نامناسب قرار دارند، می شود. تقویت مثبت می تواند شامل تحسین بیمار، دادن جایزه، یادگاری یا عکس برگردان به بیمار و ایجاد موقعیت های اجتماعی (نظیر فرصت دادن برای مشاهده دوست یا خواهر و برداری که تحت درمان دندانپزشکی هستند) باشد.

کنترل رفتار کودک در دندانپزشکی

جدا کردن کودک از محیط اجتماعی یا اعمالی که رفتار از هم گسیخته را در او ایجاد می کند یا Time out ظاهرا در موارد انتخابی، رفتار از هم گسیخته بیمار را کاهش می دهد. میزان موفقیت Time out متغیر است و عواملی مانند طول زمان Time out و یا میزان تکرار آن اهمیت دارد. ظاهرا اگر بخواهیم Time out  موثر باشد باید کوتاه بوده و فقط یک یا دو بار برای ایجاد رفتار قابل قبول استفاده شود.

زمان طولانی تر و استفاده مکرر این روش روی هر کودکی محکوم به شکست است.

متغیرهایی مانند شیوه رفتار والدین، شخصیت، طبیعت، و میزان اجتماعی بودن آنان به درستی مطالعه نشده است. با این وجود مشخص شده است که هر کودک در چگونگی پاسخش منحصر به فرد است که بستگی به زمینه قبلی او دارد. بنابراین بدون شک مطالعات بعدی اهمیت این متغیرها را در بیان رفتاری کودک اثبات خواهند کرد. باید تاکید شود که اکثر کودکان بیمار را می توان با روش های ساده و غیر تهاجمی اداره کرد. با این وجود حتی با استفاده از روش های بی ضرری همچون Tell-show-do نمی توان تضمین کرد که بیمار نسبت به دندانپزشکی در آینده ترسی نخواهد داشت یا وقتی این کار را به عنوان یک روش مطرح می کنیم نباید مطمئن باشیم که والدین واکنش عجیبی به کاربرد آن برای کودکشان نشان ندهند. بنابراین بهتر و عقلانی تر این است که دندانپزشک هم رفتارهای کودکان و و هم انتظارات والدین را ارزیابی کنند.

مطالب مرتبط :

موضوعات در فیزیولوژی کودکان از نظر دندانپزشک اطفال

ترس از دندانپزشک و شکل دهی رفتار

ترس دندانپزشکی و مشکلات کنترل رفتاری

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال