نظر پزشک اطفال درباره ظاهر نوزاد

نظر پزشک اطفال درباره ظاهر نوزاد

پزشک  اطفال در این پست، به شما چند مورد درباره ظاهر نوزاد معرفی می کند. اینکه ظاهر نرمال به چه صورت است را خواهیم گفت.

در ادامه، پزشک اطفال، شما را به خواندن ادامه این مطلب دعوت می کند.

سوالاتی از پزشک اطفال درباره ظاهر نوزاد :

این راهنما که از طرف پزشک اطفال برای شما می باشد، سوالات رایجی که درباره ظاهر یک نوزاد نرمال می باشد، را مطرح می کند.

موضوعات پوشش داده شده :

اگر نوزادتان سالم است، مستقیما به سراغ موضوعی بروید که برای نوزاد خود جهت مشاوره احتیاج دارید.

1- سوالاتی درباره سینه

2- سوالاتی درباره چشم

3- سوالاتی درباره گوش و بینی

4- سوالاتی درباره اعضای تناسلی (مرد)

5- سوالاتی درباره اعضای تناسلی (زن)

6- سوالاتی درباره مو

7- سوالاتی درباره سر

8- سوالاتی درباره پا و مچ پا به پایین

9- سوالاتی درباره دهان

نظر پزشک اطفال درباره ظاهر نوزاد

این اطلاعات درباره این سوال ها می باشد به جهت این که جمع آوری شده است تا اطلاعات عمومی شما را بالا ببرند. و اینکه اطلاعات جهت اهداف آموزشی برای شما کاربران عزیز و محترم جمع آوری می شود. به این دلیل که مسئولیتتان در قبال این که چگونه از این اطلاعات استفاده کنید، می باشد.

با مراجعه نزد پزشک اطفال مورد نظرتان و یا پزشک اطفال نوزادتان می توانید این سولات و یا نکات را با او بررسی کنید و از سالم بودن نوزاد خود از هر جخت مطمئن شوید.

در مطالب بعدی برای شما نمونه ای از این سوالات را قرار خواهیم داد.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال