نظر پزشک اطفال و آب آشامیدنی

نظر پزشک اطفال و آب آشامیدنی

دندانپزشک اطفال می گوید، همان طور که از اسم عنوان می بینید، در روزهای گرم تابستان که کودکتان در پارک ها بازی می کنند. به دلیل تشنه شدن ممکن است از شیرهای آب های آشامیدنی استفاده کنند.

دندانپزشک اطفال می گوید درباره این مساله نگرانی وجود دارد و آن این است که بسیاری از والدین نگرانند که این آب ها آیا واقعا سالم هستند یا خیر؟ پزشک اطفال به شما توصیه می کند که ابتدا ادامه مطلب را دنبال کنید و پاسخ سوال مطرح شده را مشاهده کنید. آب های آشامیدنی

مطابق با آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب 1371 هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران آب آشامیدنی آب گوارایی است که عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن در حد استانداردهای مصوب باشد و مصرف آن عارضه سویی در کوتاه‌مدت یا درازمدت در انسان ایجاد نکند.

آب آشامیدنی آبی با کیفیت مناسب است که بتوان بدون اثر منفی کوتاه‌مدت یا بلندمدت، آن را آشامید. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای در حال توسعه، آب آشامیدنی از راه سامانه لوله‌کشی به خانه‌ها رسانده می‌شود. کمتر از ۵٪ این آب به مصرف آشامیدن می‌رسد.

نظر پزشک اطفال و آب آشامیدنی

در بسیاری از نقاط جهان، دسترسی راحت و ارزان به آب آشامیدنی وجود ندارد. در این مناطق بیشتر افراد از آب‌هایی استفاده می‌کنند که یا دارای میکروب و آلودگی هستند یا بسبب داشتن املاح و ذرات بیش از اندازه، در طولانی مدت برای بدن خطرآفرین هستند. در شهرهای چین، بر خلاف دیگر شهرهای جهان، آب آشامیدنی از راه یک لوله جداگانه به خانه‌ها رسانده می‌شود.

حال در این جا سوالی مطرح می شود که آیا باید آب معدنی خریداری کرد؟

در پاسخ باید گفت که اگر در مواردی که مشکلات آلودگی آب وجود دارد و در عموم شناخته شده باشد، خانواده ها به خریداری آب معدنی توصیه نمی شوند. آب معدنی تمام نیازهایی که یک آب معدنی باید داشته باشد، را ندارد و تمام دارای استانداردهای بالا که حتی بیشتر از آب شیر باشد، نیست و می توان گفت که هزینه ای به اندازه 500 یا هزار بار بیشتر از آب شیر را دارد.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال