نظر پزشک اطفال و واکسینه کردن کودک

نظر پزشک اطفال و واکسینه کردن کودک

بر اساس گفته های پزشک اطفال، ممکن است سوال بسیاری از مادران این باشد که وقفه در واکسینه کردن ایرادی دارد یا خیر و یا اینکه زمان مناسب برای واکسن آنفولانزا چه تاریخی می باشد.

پزشک اطفال در ادامه مطلب به این موضوع که اشاره کردند خواهیم پرداخت.

سوال از پزشک اطفال

آیا ممکن است واکسن سرماخوردگی را در ماه مارچ و آپریل که اسفند و فروردین می شود، را زد، و سپس واکسن بعدی را در فصل بعدی یعنی در آگوست که مرداد می شود، زد، یعنی چهار ماه فاصله بیفتد؟مشکلی پیش نمی آید؟

نظر پزشک اطفال و واکسینه کردن کودک

نظر پزشک اطفال و واکسینه کردن کودک

پزشک اطفال در پاسخ می گوید، که این مشکلی ایجاد نمی کند که در یک فصل یک واکسن زد و بعدی را در فصل بعدی تزریق کرد. واکسن آنفولانزا که بیشتر در مارچ و آپریل تزریق می شود، با واکسنی که در پاییز تزریق می شود، فرق دارد.

به دلیل اینکه آنفولانزا در بسیاری از مناطق دنیا رخ می دهد از آپریل تا سپتامبر، حتی به گفته پزشک اطفال، این واکسن به کسانی که در سفر هستند و فراموش کرده اند تزریق کنند ، تزریق می شود که بیشتر در پاییز و زمستان زده می شود.

پزشک اطفال معتقد است که دیگر فصلی که از واکسن آنفولانزا استفاده می شود برای کودکانی است که کمتر از 9 سال سن دارند، و دو دز از این واکسن را نیاز دارند. برای هر کدام از این موقعیت ها، واکسن می تواند در طول ماه June زده شود به دلیل اینکه بیشتر تزریقات واکسن آنفولانزا به مدت 30 روز انقضا دارد.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال