نقش لیزرهای Er:YAG در دندانپزشکی ترمیمی

نقش لیزرهای Er:YAG در دندانپزشکی ترمیمی FDA در سال 1997 لیزر Er:YAG را برای برداشت پوسیدگی، تراش حفره، و اچ کردن مینا تایید نمود. این تاییدیه بر پایه کارآیی لیزر Er:YAG اولیه با طول موج 2/94 میکرونی در ایجاد حفره های کلاس I,II,III,IV بود. مطالعات کارآزمایی انسانی نتایج کار بر روی 1700 دندان را از نظر بالینی، هیستولوژیکی، رادیوگرافی، و DYE PENETRATION بررسی کرده اند که خلاصه نتایج آن به شرح زیر است : ـ عدم به مخاطره افتادن واینالیتی پالپ ـ تغییرات ساختار دندان در دو گروه شاهد و درمان شده با لیزر یکسان و شکل بافت سطحی در گروه های درمان شده تغییری نکرده است. ـ درمان های دندانپزشکی متداول و انواع طول موج های لیزر را می توان برای اچ کردن و تراش حفره مورد استفاده قرار داد. ـ لیزر می تواند پوسیدگی ها را به شکل کامل و موثر بردارد. ـ لیزر را می توان برای تراش حفره به شکل کاملا موثر به کار بست. ـ لیزر توانایی اچ کردن سطح دندان را دارد. Er:YAG کیفیت حفره تراش خورده با لیزر در حد کاربرد هندپیس های عادی است. ارزیابی چشمی و اسکن میکروسکوپ الکترونی نشان داده که دیواره های حفره صاف و یکدست است. آزمایش نفوذ DYE برای کنترل نشت نیز حاکی از باند مطلوب کامپوزیت به دندان بود. استحکام برشی روی دندان های کشیده شده نیز استحکام ترمیم را تایید نموده است. مطالعات بسیاری بر روی زمینه های مختلفی که در بالا به آن اشاره شد انجام گردیده که تعدادی از آن ها قبل و بعضی پس از دریافت تاییدیه FDA برای لیزر Er:YAG بوده است. امروزه نیز تحقیقات منتشر شده حکایت از ایمنی لیزرهای اربیوم در برداشت پوسیدگی، تراش حفره و آماده سازی مینا دارد. بحث اختصاصی درباره نقش لیزرها در دندانپزشکی ترمیمی در قسمت بعدی صورت می گیرد.

همانگونه که قبلا اشاره گردید، کاربرد اسپری آب در تمام لیزرهای اربیوم برای کاهش حرارت و جلوگیری از آسیب حرارتی به بافت های اطراف لازم است. پس از چند ثانیه دمای پالپ از 37 به محدوده 25-30 می رسد که به خاطر کاربرد اسپری آب و هوا در کنار لیزر است. مطالعات آزمایشگاهی نشان داده اند که افزایش دمای پالپ تنها زمانی قابل اندازه گیری است که پروب اندازه گیری حرارتی که داخل کانال قرار داده شده است مستقیما و به شکل سوی تحت تابش قرار گیرد. جالب آنکه با کاربرد دمای پالپ حتی قبل از باز شدن حفره پالپ تا 60 درجه می رسد.

بررسی تغییرات دمای پالپ در طی تراش حفره های کلاس I تا V روی دندان های تازه کشیده شده نشان داده شده است. بر اثر تراش دندان با لیزر Er:YAG ترمیم پالپ زودتر از دریل های معمولی آغاز و تکمیل می گردد. از سوی دیگر با کاربرد Er:YAG برای باز کردن پالپ دندان های موش هیچ خونریزی با تکه های جدا شده عاجی مشاهده نشد. در گروه لیزر Er:YAG میزان عاج ترمیمی ساخته شده در نزدیکی محل باز شدگی پالپ بیشتر از گروهی بود که در آن از فرزهای با سرعت پایین استفاده گردید.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال