نمونه ای از کاربرد لیزر در دندانپزشکی ترمیمی

به گفته دندانپزشک اطفال در دندانپزشکی بدون درد نمونه ای از معاینات دندانپزشکی را برایتان آورده ایم.

دندانپزشک اطفال در دندانپزشکی بدون درد گزارشی از یک مورد اورژانسی دندانپزشکی را بیان می کند.

گزارش مورد 1

معاینات

بیمار یک خانم 24 ساله است که هیچ مشکل پزشکی ندارد. پس از معاینه، مشخص شد که نسبت طلایی 6 دندان قدامی فک بالا، اندازه و ارتفاع سانترال ها، انحراف اگزیالی، زاویه، تقارن بافت لثه، کانتور و تراز لثه برای بیمار قابل قبول نمی باشد. بیمار برای بهبود شاخص های زیبایی درمانی محافظه کارانه را درخواست نمود. بیمار خواستار دندان های زیباتری بود، بدون آن که بداند در حال حاضر چه مساله ای او را آزار می دهد. امکان درمان با ونیر پرسلن بررسی شد، اما به دلایل شخصی، اقتصادی، و اکلوزالی مورد پذیرش قرار نگرفت. طرح درمان نهایی شامل اصلاح کانتور بافت، با حداقل اناملوپلاستی و فرنکتومی تعیین شد و بیمار برگه رضایت نامه را امضا نمود.

نمونه ای از کاربرد لیزر در دندانپزشکی ترمیمی

درمان

قالب گچی و تصاویر دیجیتالی قبل از شروع کار تهیه گردید. پس از انجام بی حسی، کانتور، تقارن، انحراف اگزیالی، و تراز مطلوب بافت لثه ای با نوک مداد تعیین می شود. عمق پروب برای تعیین عرض بیولوژیک و تخمین میزان بافتی که می تواند اصلاح شود بدون آن که جراحی استخوان لازم گردد، اندازه گیری می شود. اندازه گیری ها برای تمام دندان ها از پرمولر دوم یک طرف تا طرف دیگر صورت  می پذیرد. اگر فاصله لبه لثه تا کرست استخوان 4-4.5 mm باشد، با توجه به وجود 3mm هاله بیولوژیکی حداکثر میزان برداشت بافت تنها 1-1.5mm خواهد بود. از یک لیزر دیود اولیه 400 میکرونی، توان 0.8وات با تابش مداوم، استفاده شد که در طول یک ساعت ویزیت برای هر 15 دقیقه فعال می شد. از لیزر برای علامت گذاری نقاط مرجع هاله بیولوژیک استفاده شد تا حد نهایی کار مشخص شده باشد. ماسک، تهویه و ساکشن قوی فراهم گردید و اشعه لیزر بر روی سانترال ها تابانده شد. پس از ایجاد تقارن و همگونی لازم در کانتور سمت راست، طرف چپ نیز اصلاح شد. نتایج اولیه کار از جهات گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفت و از یک تکه نخ دندان برای مشاهده کانتور و تقارن بافت لثه استفاده شد. بافت لثه با پراکسید هیدروژن تمیز و پاک گردید. ارزیابی چشمی نشان داد که لثه روی لاترال ها را باید سرویکالی تر نمود و مقداری اصلاح کانتور نیز روی بقیه دندان ها صورت داد. مینای اینسایزال گرد شد و تمام لبه های تیز حذف گردید تا نمای زنانه تری ایجاد شود. ادامه فرنکتومی برای جلوگیری از جابجایی لثه از موقعیت جدید خود انجام شد.

بحث

مقایسه تصاویر قبل و بعد از کار نشان از بهبود در 6 شاخص از 10 ملاک اصلی زیبایی دارد : نسبت طلایی 6 دندان قدامی، اندازه و طول سانترال ها، انحراف اگزیالی، تقارن بافت لثه، کانتور و تراز لثه. لیزرهای دیود دارای توانایی عالی در برش درست و کنترل خونریزی می باشند و از آن جا که جذب کمی در دندان دارند، می توان برش بافت لثه مجاور دندان را با خاطری آسوده انجام داد. این حقیقت که چنین بهبود زیبایی را می توان به شکل محافظه کارانه با تابش لیزر و اصلاحات جزیی روی دندان انجام داد باعث آسودگی خیال بیمار و نیز درمانگر می گردد. تصاویری که 6 روز پس از تهیه شد حاکی از عدم وجود مشکل و راحتی بیمار در طول دوران ترمیم می باشد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال