هشدار پزشک اطفال درباره گریه نوزاد

هشدار پزشک اطفال درباره گریه نوزاد

بسیاری از والدین که دارای نوزادی می باشند، از بابت این که نوزادشان گریه نکند بسیار نگران می شوند، حتی می دانیم که هشدار پزشک اطفال درباره گریه نوزاد بسیار جدی می باشد.

حتما می دانید که در هنگام متولد شدن نوزاد که گریه می کند، این گریه باید انجام شود، در غیر این صورت تناقضی در سلامتی نوزاد را نشان می دهد. اما این هشدار پزشک اطفال درباره گریه نوزاد بسیار جدی می باشد و در زیر به صورت مرحله به مرحله شرح داده ایم.

آن را به این صورت می توان بیان کرد که :

یک نوزاد تا قبل از 90 روز کامل به صورت ناگهانی گریه کند حتی بدون این که شرح و توضیح و یا دلیلی برای آن باشد.
و دیگر این که گریه تنها نشانه است.
مورد دیگری که باید به آن اشاره کنیم، این است که هر چه نوزاد کوچک تر است، بیشتر سخت می شود که دلیل گریه اش چه می باشد.

هشدار پزشک اطفال درباره گریه نوزاد

هشدار پزشک اطفال درباره گریه نوزاد

حال دلایل این گریه ها را چک می کنیم :

دلایل معمول و رایج که برای گریه های بی دلیل رخ می دهد، شامل گرسنگی، خواب آلودگی، درد، خیلی سردش است و یا خیلی گرمش است، یا این که لباسی که به تنش است بسیار تنگ است، می باشد.

دومین دلیل می تواند گریه های متوالی باشد، مانند گریه های نرمال پر سر و صدا که می کند. زمانی که این گریه به مدت سه روز و یا سه ساعت رخ می دهد، این گاز معده یا کالیک نام دارد.

البته این گاز باعث گریه نمی باشد. به خاطر این که چنین چیزی را نوزاد تجربه کرده است و برای او پیش آمده است. این جریان نرمال است و یا این که دردی را به وجود نمی آورد.

بیش از حد غذا دادن به نوزاد. برخی نوزادان معده ای نفخ کرده به خاطر غذا زیاد خوردن دارند. نه مانند گاز، ولی شیر بیش از حد خوردن می تواند یک ناراحتی موقتی به وجود آورد.

توضیحاتی درباره کالیک

1.گریه های زیاد به مدت 1بار در روز و یا دو بار در روز

2.خیلی نرمال برخورد می کند زمانی که در حال گریه است و توقفاتی که بین گریه اش دارد.

3.معمولا وقتی نگه داشته می شود و احساس آرامش دارد، برایش تسلی پذیر است.

4.کودک به اندازه کافی خورده است و گرسنه نیست

5.کودک بیمار نیست

6.آغاز آن 2 هفته قبل از مدتی که گفتیم است

7.معمولا در 3 ماهگی، گاها 4 ماهگی حل می شود.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال