پروسه جراحی اندودنتیک به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر

در مطلب قبلی از جراحی اندودنتیک گفتیم و اینکه چطور انجام می شود، اما تا قسمتی از مطلب را گفتیم و ادامه آن را به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر بیان می کنیم.

در ادامه گفته های دندانپزشک ترمیمی با لیزر تلاش هایی نیز جهت سیل سوراخ اپیکال با تابش لیزرهای پر توان CO2 بر روی آپکس دندان ها صورت گرفته است. اگر تنها به ذوب شدن عاج و سمان با لیزر اکتفا شود، امکان ایجاد یک حالت کلاهکی (cap formation) روی ریشه که به راحتی کنده می شود وجود دارد. مطالعات نشان داده است که تابش انرژی لیزر CO2 به آپکس دندان های تازه کشیده شده حکایت از کریستالیزه شدن جدید عاج قسمت اپیکال دارد. ساختمان انساج کریستالیزه شده جدید صاف و آماده قرار دادن مواد پر کردگی است. فلسفه کاربرد لیزر در جراحی های اندودنتیک را می توان در یکی از موارد زیر جستجو نمود. کنترل خونریزی و بهبود قابلیت دید در محل جراحی، استرلیزاسیون آپکس آلوده، کاهش نفوذپذیری سطح عاج ریشه، کاهش درد پس از عمل، و کاهش خطر آلودگی محل جراحی با حذف آلودگی ایجاد شده بر اثر ائروسل ایجاد شده از هندپیس که در اپیکوکتومی استفاده می شود.

درمان اندودنتیک توسط دندانپزشک ترمیمی با لیزر

با وجود قابلیت لیزر در کاهش نفوذپذیری عاج، جمع بندی مطالعات کاربرد لیزر در CO2 در جراحی آپکس نشان داده است که این کار باعث بهبود موفقیت درمان پس از جراحی نشده است. مطالعه آینده نگر برای مقایسه دو روش آماده سازی اپکس، با و بدون لیزر CO2 روی 320 مورد نشان داده است که کاربرد لیزر اثری در بهبود روند ترمیم ندارد. از سوی دیگر، مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است که لیزر Nd:YAG باعث کاهش نفوذپذیری مایعات رنگی یا باکتری ها از میان ریشه های برش خورد می گردد. به نظر می رسد این کاهش نفوذپذیری به خاطر تغییرات ساختاری پس از تابش اشعه بر روی عاج باشد. اگرچه مطالعات با میکروسکوپ الکترونی از ذوب شدگی، سخت شدن و کریستالی شدن مجدد بافت سخت حکایت دارد؛ اما این تغییرات ساختاری و ذوب شدگی بافت به شکل یکنواخت نیست، بلکه شبیه به جزایری با نواحی دست نخورده در بین آن ها است. این پدیده دلیلی برای این واقعیت است که چرا نفوذپذیری عاج کم می شود اما حذف نمی گردد. چرا که بافت کاملا گلیز شده از نسجی که به شکل نسبی گلیز شده باشد کمتر نفوذپذیر خواهد بود. با کاربرد لیزر Er:YAG در آماده سازی اپیکال ریشه دندان های کشیده شده مشخص شده است که این روش تفاوتی با استفاده از وسایل اولتراسونیک در زمینه کاهش نفوذپذیری عاج ندارد. همان گونه که قبلا اشاره گردید، لیزر Er:YAG باعث ذوب شدن یا یا سیل توبول های عاجی نمی شود، لذا مطالعاتی که باعث کاهش نفوذپذیری عاج با کاربرد لیزر Er:YAG شود، وجود ندارد.

برای انتخاب طول موج مناسب لیزر، باید فلسفه درمان را بر مبنای توانایی انرژی لیزر در تغییر ساختار عاج و سمان به بافت گلیز شده یکنواخت قرار داد. بدین شیوه، نشت میکروارگانیسم ها از میان توبول های عاجی و دیگر منافذ آپکس دندان کاهش خواهد یافت. از دیگر فواید کاربرد لیزر می توان به هموستاژ و توانایی استریل کردن آپکس عفونی اشاره نمود.

 

مطالب مرتبط :

انواع استراتژی های پیشگیری از پوسیدگی دندان

کاربرد لیزر در اندودنتیکس

بررسی اکلوژن دندانی توسط دندانپزشک ترمیمی با لیزر

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال