پروفیلاکسی اندوکاردیت به توصیه دندانپزشک اطفال

به گفته دندانپزشک اطفال پروفیلاکسی اندوکاردیت توصیه می شود. اما به چه دلیل می باشد؟! چه فایده ای دارد؟! برای اینکه از این توصیه دندانپزشک اطفال مطلع شوید، به ادامه توجه کنید.

شرایط قلبی مرتبط با اندوکاردیت : پروفیلاکسی اندوکاردیت

 1. دریچه ای مصنوعی قلب با پروتزی که برای ترمیم دریچه قلبی به کار رفته باشد
 2. اندوکاردیت عفونی قبلی
 3. بیماری قلبی مادرزادی
 4. بیماری قلبی سیانوتیک مادرزادی ترمیم نشده (شامل مجاری و شنت های موقتی)
 5. نقص مادرزادی قبلی کاملا ترمیم شده همراه با مواد یا وسایل پروتزی (که توسط جراحی یا کانتر قرار گرفته است) در طول 6 ماه بعد از عمل
 6. بیماری قلبی مادرزادی ترمیم شده با نقایص باقی مانده در محل یا مجاور وسیله یا قطعه پروتزی
 7. دریافت کنندگان پیوند قلبی که بیماری دریچه ای قلبی گسترش یافته دارند.

پروفیلاکسی اندوکاردیت به توصیه دندانپزشک اطفال

پروفیلاکسی اندوکاردیت در این شرایط توصیه نمی شود :

 1. نقص دیواره های دهلیزی یک سویه منفرد
 2. ترمیم جراحیح نقایص PDA، VSD، ASD (بدون پس ماند پس از 6 ماه)
 3. سابقه جراحی پیوند بای پس شریان کرونر قلبی
 4. پرولاپس دریچه میترال با یا بدون برگشت
 5. مورمور قلبی فیزیولوژیک، فانکشنال یا ساده
 6. سابقه بیماری کاوازاکی بدون اختلال عملکرد دریچه ای Pacemaker های قلبی (داخل عروقی و اپی کاردیال) و دفیبریلاتور های ایمپلنت شده
 7. سابقه تب رماتیسمی بدون اختلال عملکرد دریچه ای
 8. کاردیو میوپاتی هیپرتروفیک

حال اعمال دندانپزشکی و پروفیلاکسی اندوکاردیت که دندانپزشک اطفال توصیه می کند : پروفلاکسی اندوکاردیت

 1. خارج کردن دندان
 2. اعمال پریودنتال نظیر جراحی، جرم گیری و صاف کردن سطح ریشه، پروب کردن ومراجعات پیگیری و نگهداری
 3. قرار دادن ایمپلنت و ریپلنت کردن دندان خارج شده از حفره
 4. درمان کانال ریشه یا جراحی اندو که در ورای اپکس باشد.
 5. جایگذاری زیر لثه ای فیبرها یا استرپ های آنتی بیوتیکی
 6. قرارگیری اولیه بندهای ارتو (بجز براکت)
 7. تزریق بیحسی موضعی داخل لیگامان
 8. تمیز کردن پروفیلاکتیک دندان ها یا ایمپلنت که احتمال خونریزی وجود دارد

پروفیلاکسی اندوکاردیت توصیه نمی شود :

 1. دندانپزشکی ترمیمی (ترمیم و پروتز) با یا بدون نخ کنار زننده لثه
 2. تزریق بی حسی موضعی (بجز داخل لیگامان)
 3. درمان اندوی داخل کانال؛ قرار دادن پست و بازسازی
 4. قرار دادن رابردم
 5. برداشتن بخیه های بعد از عمل
 6. قرار دادن پروتز متحرک یا اپلاینس های ارتو
 7. قالب گیری از دهان
 8. فلورایدتراپی
 9. گرفتن رادیوگرافی دهانی
 10. تنظیم اپلاینس های ارتو
 11. افتادن فیزیولوژیک دندان های

مطالب مرتبط :

چرا معاینه دندان های کودکان توسط دندانپزشک اطفال مهم است؟

نقش دندانپزشک اطفال چیست؟

دیدگاه دندانپزشک اطفال در مورد پوسیدگی دندان در کودکان

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال