پزشک اطفال و شیشه شیر

پزشک اطفال و شیشه شیر

پزشک اطفال درباره شیشه شیر و تغییر آن به فنجان یا لیوان را به مادران توصیه می کند. به دلیل اینکه بسیاری از کودکان هستند که هنوز هم از شیشه شیر استفاده می کنند.

همان طور که دندانپزشک اطفال خوب در تهران به شما توصیه می کند که مصرف شیشه شیر و یا پستانک را کاهش دهید، به دلیل اینکه ممکن است در رشد دندان های کودک و یا شکل دهی فک و صورت کودک تاثیر بگذارد.

حال در ادامه، دندانپزشک اطفال خوب به توضیح این مساله می پردازد.

سوالی در اینجا مطرح می شود که چگونه و چه زمانی می توان شیشه شیر کودک را به لیوان و فنجان تغییر داد؟

پزشک اطفال در پاسخ می گوید که با نی و یا اینکه جرعه جرعه آشامیدن را به کودکتان در ماه های 6 تا 9 ماهگی آموزش دهید. نوزاد شما ممکن است سریع این کار را نکند، اما شما روش خود را ادامه دهید. شما می توانید با آب شروع کنید که از ریختن آن و ایجاد لکه روی لباس نگران نباشید. اما خیلی زود شیر مادر یا شیر خشک را در فنجان جایگزین کنید. یک بار که کودکتان به نی مسلط شود، می توانید شروع به گرفتن او از شیر بکنید که باید با هدف شیر دادن او به طور کامل در 10 تا 12 ماهگی باشد.

پزشک اطفال و شیشه شیر

اگر کودکتان بزرگتر از یک سال است، تعویض شیشه شیر به فنجان یا لیوان بسیار سخت است، مخصوصا کودک این حس را داشته باشد که شیشه برای احساس امنیت ایجاد می کندو به او آرامش می دهد. شما می می توانید از شیشه گرفتن را آرام آرام شروع کنید. اما اغلب بهتر است بعد از 10 ماهگی، روزی را مشخص کنید، همه شیشه ها را جمع کنید و به فرد دیگری دهید. به کودکتان می توانید از روز قبلش توضیح دهید که مثلا این شیشه را به کودک کوچکتری داده اید که نیاز دارد. نگران نق های او نباشید، به زودی او به این قضیه عادت می کند.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال