پزشک اطفال و قورت دادن قرص

پزشک اطفال و قورت دادن قرص

طبق نظر پزشک اطفال و دندانپزشک اطفال خوب قورت دادن قرص در کودکان در این پست توضیح داده خواهد شد.

این دندانپزشک اطفال خوب یا پزشک اطفال، دکتر مهسا رکنی به موضوع قورت دادن قرص در این مطلب خواهد پرداخت. ما در این مطلب آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در ادامه مطلب به قورت دادن قرص از نظر پزشک اطفال، می پردازیم و به طور کامل برای شما شرح می دهیم.

ممکن است برای بسیاری از شما پیش آمده باشد که به کودکتان می خواهید دارو یا قرصی را بدهید اما کودکتان در مقابل این عمل می ایستد و از قورت دادن قرص جلوگیری می کند. در ادامه می خواهیم به بررسی اینکه پزشک اطفال و یا دندانپزشک اطفال خوب  درباره قورت دادن قرص توسط کودک چه توضیحی می دهد، شما را راهنمایی می کنیم.

پزشک اطفال و قورت دادن قرص

پزشک اطفال و قورت دادن قرص

پزشک اطفال و قورت دادن قرص

طبق گفته های پزشک اطفال و یا دندانپزشک اطفال خوب بچه ها به طور معمول با قورت دادن قرص مشکل دارند. یک تحقیق روی موضوع نشان داده است که بیشتر از 50 درصد کودکان قادر به قورت دادن قرص نیستند؛ طبق نظر دندانپزشک اطفال خوب یا پزشک اطفال حتی اگر قرص به اندازه استاندارد باشد و اندازه یک کپسول بزرگ نیستند. مطالعات درباره این موضوع از نظر پزشک اطفال یا دندانپزشک اطفال خوب، نشان می دهد که این قورت دادن قرص می تواند شامل تاثیرات برگرفته شده از کودک باشد که این مساله در می سال 2015 مطرح شد. آن طور که بازگو شده است، طبق گقته دندانپزشک اطفال خوب و یا پزشک اطفال این تحقیق از سال 1987شروع شده است.

مشکلات قورت دادن قرص می تواند دلایل بسیار متفاوتی داشته باشد که طبق سن و مقطع کودک است که شامل ترس، اضطراب یا عدم تحمل در مقابل خوردن قرص می باشد.

در حالی که تحقیق محدود به قورت دادن قرص و یا تاثیرات آن شده است، هدف بیشتر پیدا کردن راهی برای موفقیت آمیز بودن مطالعات بوده است. محققان فهمیدند که می توان از روش های رفتاری استفاده کرد، مانند اسپری طعم دار برای گلو، فنجان های خاص برای قرص، و بسیاری از روش های ساده ای که قورت دادن قرص را برای کودک راحت می کند.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال