پوسیدگی دندان

پوسیدگی دندان

انسان همیشه با مشکل ترمیم بخش هایی از بدن که به دلیل تصادف یا بیماری از دست رفته اند روبرو بوده است.مینای دندان ,سخت ترین ماده بدن و دندان بوده و به عنوان یک سد دفاعی در مقابل تخریب دندان محسوب می گردد.

باقی مانده مواد غذایی بر روی شیار های سطوح جونده , توسط باکتری ها تجزیه شده واسیدی تولید می گردد که این اسید سبب حل شدن مواد معدنی مینا و ایجاد حفره در مینای دندان مینماید.

اگر مواد اسیدی نظیر لیمو ترش، نوشابه های گازدار، لواشک و ترشیجات به مقدار زیاد استفاده شود و برای مدتی در داخل دهان باقی بماند همان اثر تخریبی حاصل از تجزیه مواد غذایی توسط میکروب ها را دارد.

در معاینه، دندانپزشک توسط سوند (وسیله مخصوص تشخیص پوسیدگی) با فرو رفتن سوند در داخل شیارها به پوسیدگی مینای دندان پی می برد. مسیر پیشرفت پوسیدگی در مینا به علت سختی مینای دندان خیلی کند تر از ناحیه عاج دندان می باشد.

پوسیدگی سطوح بین دندانها تا مدتها پنهان میماند و در مراحل اولیه فقط با انجام رادیو گرافی قابل تشخیص است.

پزشک اطفال

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال