پیشرفت دیداری نوزاد

پیشرفت دیداری نوزاد

پزشک اطفال در این مطلب به بررسی موضوعی درباره پیشرفت دیداری نوزاد و یا به عبارتی پیشرفتی در بینایی نوزاد پرداخته است. در ادامه می توانید این مطلب را دنبال کنید.پزشک اطفال درباره پیشرفت دیداری نوزاد چه می گوید ؟

ـــ سوالی از پزشک اطفال درباره حس بینایی نوزاد به وجود می آید, به این صورت که نوزاد من در طی اولین سال زندگی اش قادر به دیدن چه چیزهایی می باشد؟
 
بینایی و یا وضعیت دیداری نوازد در طی سال اول زندگی اش پیشرفت سریعی دارد.
 
1. مورد اول ابتدای تولد می باشد. به عبارتی نوزادان در ابتدای تولدشان بینایی شان مانند بزرگسالان نمی باشد.
2. نوزادان می تواند اشکال بزرگ و چهره ها، و همچنین رنگ های روشن را ببینید.
3.
بین 3 تا 4 ماهگی بیشتر نوزادان می توانند بر روی انواع اشیاء کوچک تر تمرکز کنند و می توانند تفاوت بین رنگ ها (به خصوص قرمز و سبز) را بگویید.
4. تا 4 ماهگی هر دو چشم نوزادان با هم کار می کنند. این زمانی است که نوزادان شروع به پیشرفت درک عمقی در حس بینایی شان دارند (دید دو چشمی).
5. در 12 ماهگی دید کودکان به سطح نرمال و بالغ می رسد.
 
 
پیشرفت دیداری نوزاد

پیشرفت دیداری نوزاد


در نظر داشته باشید که حس دیداری و یا بینایی نوزاد بسته به دوره شان می باشد، اما الگوی کلی پیشرفت دیداری نوزادان همان است. از آنجا که دید یک کودک به سرعت در طول سال اول زندگی پیشرفت می کند، دکتر نوزادتان، چشم کودک تان را در هر بار مراجعه به خوبی و با دقت تمام بررسی و معاینه می کند..
حتی پس از سال اول، معاینات منظم چشم نوزادتان توسط دکتر فرزندتان مهم است و این به دلیل این است که به شناسایی مشکلاتی که ممکن است بعدا در دوران کودکی بوجود آیند را پیش بینی کند.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال