پیش آگهی به دنبال شکستگی پیچیده

طبق نظر دندانپزشک ترمیمی با لیزر دو روش درمانی ـ پوشش پالپ و پالپوتومی پارسیل ـ به نظر می رسد که در بیشتر از 90 درصد موارد منجر به ترمیم موفق می شود.

پیش آگهی به دنبال شکستگی تاج ـ ریشه به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر :

به نظر می رسد، اکستروژن ارتودنتیک قطعه ریشه ای اپیکالی منجر به ثبات وضعیت پریودنتال می شود. در حالی که در برخی موارد اکسپوژر جراحی محل شکستگی پالاتال منجر به تغییرات التهابی مزمن در سالکوس پالاتال می شود. بعد از مدتی این حالت ممکن است باعث حرکت مختصر دندان ترمیم شده در جهت باکالی شود. معلوم شده است که دوباره در محل خود قرار دادن قطعه اپیکالی به طریقه جراحی بقای طولانی مدت و بسیار زیادی دارد.

پیش آگهی به دنبال شکستگی ریشه با نظر دندانپزشک ترمیمی با لیزر :

در حدود 80 درصد کل دندان های دچار شکستگی ریشه، پالپ زنده مانده دوباره واسکولاریزه می شود و ترمیم در ناحیه دچار شکستگی اتفاق می افتد. در این رابطه چهار نوع اساسی از الگوهای ترمیمی دیده شده است.

شکستگی پیچیده به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر

نکروز، مانع اصلی در برابر ترمیم است و با عفونی شدن پالپ در قطعه کرونال ایجاد می شود. این حالت معمولا در عرض 3 ماه بعد از آسیب تشخیص داده می شود. جابجایی شدید قطعه کرونالی و کامل بودن ریشه (بلوغ) در زمان آسیب عمدتا بر بروز مرگ پالپی دلالت دارد.

مهمترین مساله در زمان، درک این نکته است که تقریبا همواره قطعه اپیکالی محتوی پالپی با قابلیت ادامه حیات می باشد. در دندان هایی با شکستگی های میانی یا یک سوم اپیکالی، معمولا درمان اندو می تواند به قطعه کرونالی محدود شود. بعد از تکمیل درمان ریشه، ترمیم بین دو قطعه با بافت همبند یک یافته ثابت می باشد.

وقتی که در دندان های دچار شکستگی در یک سوم سرویکالی ریشه، نکروز ایجاد شود روش زیر بهتر است مد نظر قرار گیرد : خارج کردن قطعه کرونالی و به دنبال آن اکستروژن ارتودنتیک قطعه اپیکالی.

صرف نظر از نوع ترمیم، دندان دچار شکستگی ریشه، به خصوص شکستگی هایی که در قسمت میانی یا اپیکالی ریشه رخ می دهند، پیش آگهی طولانی مدت خوب و مناسبی دارد.

 

مطالب مرتبط :

لیزرهای کاربردی در دندانپزشکی اطفال کدامند ؟

کاربرد عملی لیزر در دندانپزشکی

تکنیکهای ترمیم دندان از دیدگاه دندانپزشک اطفال

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال