چه روش هایی برای اندودنتیک دندان های شیری استفاده میشود؟

در دندانپزشکی اطفال چه روش هایی برای کار اندودنتیک به کار گرفته می شود؟!

دندان درد در هر رده سنی اتفاق می افتد؛ چه کودکان باشند چه بزرگسالان. در بزرگسالان با عصب کشی دندان درد درمان می شود و در کودکان روی دندان های شیری صورت می گیرد. مثلا درمان دندان درد، درمان کیست ریشه دندان یا ترمیم ریشه که توسط دندانپزشک اطفال انجام می گیرد، با روش هایی که در بزرگسالان باعث از دست رفتن دندان می شود، متفاوت می باشد.

تکنیک های اندودنتیک دندان های شیری  : تکنیک های اندودنتیک متنوعی می باشد که دندانپزشک اطفال برای کودکان با روشی بدون درد در بحث دندانپزشکی بدون درد مطرح می کند.

تکنیک stepwise excavation : حذف قسمت اعظم پوسیدگی عاج. پوشاندن عاج دمینرالیزه با هیدروکسید کلسیم و باقی گذاشتن موقت آن در زیر یک پرکردگی حد واسط.

موارد تجویزی که دندانپزشک برای این تکنیک در نظر دارد، ضایعه پوسیدگی عمیق، بافت پوسیده نرم نزدیک به پالپ بدون اکسپوز، فقدان علائم کلینیکال یا وجود علائم رادیوگرافیک خفیف صورت می گیرد.

تکنیک های درمان ریشه دندان یا اندودنتیک

پوشش مستقیم پالپ : به توصیه دندانپزشک اطفال عدم حذف عملی بافت پالپ اکسپوز شده صورت می گیرد. روشی در دندانپزشکی بدون درد که پوشاندن پالپ با هیدروکسید کلسیم و ترمیم دندان صورت می گیرد.

در پوشش مستقیم پالپ اکسپوژر اتفاقی کوچک پالپ سالم در حین آماده سازی یا به علت تروما، عدم آلودگی یا آلودگی بسیار کم ناحیه اکسپوز شده انجام می شود.

پالپتومی پارسیل : قطع بخش سطحی پالپ. کاربرد هیدروکسید کلسیم روی بافت در تماس با زخم بدون هیچ لخته خونی خارجی پالپی. سیل محکم در برابر حفره دهان.

در رابطه با تجویز این مورد باید گفت که اکسپوز اتفاقی سالم، اکسپوژر ناشی از پوسیدگی ـ پالپیت مزمن پارسیل می باشد.

پالپتومی : حذف پالپ تاجی. سطوح زخمی در دهانه کانال های ریشه باقی می مانند.

تجویزی که در پالپتومی گفته می شود، اکسپوژر پوسیگی، پالپیت، و پالپیت مزمن کامل یا پارسیل می باشد.

 

مطالب مرتبط :

تکنیک های مهم برای درمان اندودنتیک

مداخلات اندودنتیک در سری دندان های شیری

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال